Magne Ekerum

Designleder og forretningsutvikler

Magne Ekerum er designleder og forretningsutvikler i designavdelingen i Sopra Steria, og jobber strategisk med å lage produkter og tjenester der brukeropplevelse er opphav til løsninger. Magne har en mastergrad i industridesign med fordypning i transportdesign fra Paris. Han har lang og internasjonal erfaring fra variert designarbeid.

Siste artikler

Siste artikler

Langsiktig forretningsstrategi med fremtidsscenarier

| Magne Ekerum

Industridesign i helhetlige brukeropplevelser

| Magne Ekerum

MAST: Slik jobber vi strategisk med design

| Magne Ekerum

Magne Ekerum

feb 14, 2020, 10:31 a.m.
Title : Magne Ekerum
Firstname : Magne
Lastname : Ekerum
Position : Designleder og forretningsutvikler
Country :
Email : magne.ekerum@soprasteria.com
Phone : 93 23 46 59
Linkedin :
Twitter :
External url :

Magne Ekerum er designleder og forretningsutvikler i designavdelingen i Sopra Steria, og jobber strategisk med å lage produkter og tjenester der brukeropplevelse er opphav til løsninger. Magne har en mastergrad i industridesign med fordypning i transportdesign fra Paris. Han har lang og internasjonal erfaring fra variert designarbeid.