Lene Melfald

Prosjektdirektør, Skandinavia

Lene Melfald har siden 2013 vært ansvarlig for prosjektporteføljen i Sopra Steria med fokus på de store og komplekse prosjektene, kvalitetssikring og risikohåndtering. Hun har mange års erfaring som prosjekteier for store leveranseprosjekter i offentlig og privat sektor. Melfald har også tidligere erfaring som avdelingsleder, i salg og som leder av systemutviklingsdivisjonen i Sopra Steria. Dette har bestått i å bygge opp og videreutvikle forretningsområder innenfor utvikling, prosjekt- og testledelse, arkitektur også videre.

Utdannelse:
Master of Mgt. BI, Bedriftsøkonomisk Analyse   
Bachelor, Høyskolen i Agder

Siste artikler

Siste artikler