Kjell Rusti

Administrerende direktør, Skandinavia

Kjell Rusti har siden 1998 vært administrerende direktør for Sopra Steria i Norge, og fra 2006 har han også ledet Sopra Sterias virksomhet i Skandinavia.

Rusti har vært styreleder i Den norske Dataforening, styremedlem i det børsnoterte selskapet PSI Group ASA og styremedlem i HSH. Han har inngående kunnskaper om det norske IT-markedet og har et stort kontaktnett i IT-bransjen. Kjell Rusti har hatt mange forskjellige roller og ansvar fra utførende konsulent og prosjektleder, til mellomledelse og toppledelse, og han kjenner dermed IT fra bunnen av. Rusti har god kjennskap til innovasjon, utvikling og fornyelse av offentlig sektor.

Tidligere erfaring:
Direktør TietoEnator (ISI)
Direktør Tørrkopi
Markedssjef TietoEnator (ISI)
Amanuensis IT-ledelse Handelshøgskolen BI
Forsker FFI

Utdannelse:
Cand. Scient. Informatikk, Universitetet i Oslo (1985)
Siviløkonom, Handelshøgskolen BI (1985)

Siste artikler

Siste artikler