Jørgen Raste

Seniorkonsulent innen informasjonssikkerhet

Jørgen har en mastergrad i samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger og har blant annet erfaring med implementering av ISMS etter ISO-standard, risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsarbeid i helse- og justissektoren.

Jørgen Raste

feb 26, 2020, 13:42 p.m.
Title : Jørgen Raste
Firstname : Jørgen
Lastname : Raste
Position : Seniorkonsulent innen informasjonssikkerhet
Country :
Email : jorgen.raste@soprasteria.com
Phone : 99 37 11 06
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/j%C3%B8rgen-raste-b80204a3/
Twitter :
External url :
Jørgen har en mastergrad i samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger og har blant annet erfaring med implementering av ISMS etter ISO-standard, risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsarbeid i helse- og justissektoren.

Siste artikler

Siste artikler