Inger-Lise Utland

Konsulent

Inger-Lise Utland er konsulent i Cyber Security Advisory i Sopra Steria. Hun har erfaring med informasjonssikkerhet, risikovurdering og personvern, og er opptatt av de nødvendige prioriteringene og vurderingene som må gjøres for å heve virksomhetens sikkerhet.

Siste artikler

Siste artikler

Ny sikkerhetslov: Større frihet gir større ansvar

| Inger-Lise Utland, Jørgen Raste