Ida Thorsrud

Seniorrådgiver

Ida er jurist med informasjonssikkerhet og personvern som spesialområde. Hun arbeider i krysningspunktet mellom teknologi og jus, og har sju års erfaring fra informasjonssikkerhets- og personvernrådgivning.

Siste artikler

Siste artikler

Fra en personvernekspert: Tre ønsker for 2022

| Ida Thorsrud

Ny e-lov: Vide fullmakter avhenger av tillit

| Ida Thorsrud

Ny sikkerhetslov: Større frihet gir større ansvar

| Ida Thorsrud, Inger-Lise Utland, Martin Kjellevand, Jørgen Raste

Ida Thorsrud

jan 4, 2020, 22:03 p.m.
Title : Ida Thorsrud
Firstname : Ida
Lastname : Thorsrud
Position : Seniorrådgiver
Country :
Email : ida.thorsrud@soprasteria.com
Phone : 41 17 65 07
Linkedin :
Twitter :
External url :
Ida er jurist med informasjonssikkerhet og personvern som spesialområde. Hun arbeider i krysningspunktet mellom teknologi og jus, og har sju års erfaring fra informasjonssikkerhets- og personvernrådgivning.