Hassan Ahmad

Senior sikkerhetsingeniør

Hassan Ahmad
Telefon  : 40 10 59 55
E-post  : Ta kontakt
Hassan er ansatt i Sopra Steria som senior sikkerhetsingeniør og er faggruppeleder for cybersecurity. Han jobber med hendelseshåndtering på forsvarssiden, samt sikkerhetstesting og redteam-aktiviteter på angrepssiden. Dette gjør at han evner å tenke som en angriper og kan omsette denne kunnskapen til å implementere gode sikkerhetstiltak.
Kvinne holder mobiltelefon

Husk digital sikkerhet i koronatider

| Hassan Ahmad

Fingre skriver på tastatur

Hacket med psykologi som våpen

| Hassan Ahmad

Hassan Ahmad

feb 19, 2020, 13:56
Title : Hassan Ahmad
Firstname : Hassan
Lastname : Ahmad
Position : Senior sikkerhetsingeniør
Country :
Email : hassan.ahmad@soprasteria.com
Phone : 40 10 59 55
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/hassan-m-ahmad/
Twitter :
External url :
Hassan er ansatt i Sopra Steria som senior sikkerhetsingeniør og er faggruppeleder for cybersecurity. Han jobber med hendelseshåndtering på forsvarssiden, samt sikkerhetstesting og redteam-aktiviteter på angrepssiden. Dette gjør at han evner å tenke som en angriper og kan omsette denne kunnskapen til å implementere gode sikkerhetstiltak.
Hassan Ahmad Hassan Ahmad