Elin Vik

Direktør innen forretningsrådgivning

Elin er avdelingsleder for Organization & Change i Sopra Steria og har det faglige ansvaret for organisasjonsutvikling, endringsledelse og gevinstrealisering. Hun har over 20 års konsulenterfaring fra privat og offentlig sektor og har lang leder- og styreerfaring.

Siste artikler

Siste artikler

NAV bør være en samfunnskritisk funksjon

| Elin Vik, Lars Ødegaard

Når selvstyrte team spiser sjefene til frokost

| Elin Vik, Anne Karin Augland