Bjørn Meek

Seniorrådgiver

Bjørn Meek
Telefon  : 98 21 64 44
E-post  : Ta kontakt

Bjørn er ansatt i Sopra Steria som Consulting Director. Han har over 25 års solid teknisk og kommersiell erfaring med program- og prosjektledelse av komplekse smidige systemutviklingsprosjekter og tradisjonelle fossefalls prosjekter.

Hender på tastatur

Tre tips for å lykkes i tråd med nytt regelverk for universell utforming

| Bjørn Meek

Tradisjonell prosjektledelse taper gevinstkappløpet

| Bjørn Meek

Hender som holder et ferdig puslespill

Produkteieren – 9 gode råd for digitaliseringens nøkkelrolle

| Bjørn Meek

Team jobber sammen

Smidig metodikk: Tre grep for økt innovasjonstakt i norske virksomheter

| Bjørn Meek, Benedicte Fjellanger

Bjørn Meek

feb 12, 2020, 18:18
Title : Bjørn Meek
Firstname : Bjørn
Lastname : Meek
Position : Seniorrådgiver
Country :
Email : bjorn.meek@soprasteria.com
Phone : 98 21 64 44
Linkedin :
Twitter :
External url :

Bjørn er ansatt i Sopra Steria som Consulting Director. Han har over 25 års solid teknisk og kommersiell erfaring med program- og prosjektledelse av komplekse smidige systemutviklingsprosjekter og tradisjonelle fossefalls prosjekter.

Bjørn Meek Bjørn Meek