Adnan Alam

Direktør for forretningsutvikling, digitale plattformtjenester

Adnan har ansvaret for forretningsutvikling og salg av tjenesteporteføljen for digitale plattformtjenester, på tvers av alle bransjer Sopra Steria operer i. Han har gjennom  de siste 10 årene i selskapet vært sentral i å bygge opp forretningsenheten til å bli blant Norges største innenfor konsulenttjenester og tjenesteutsetting. Han er leder og coach for «Deal team» bestående av forretningsutviklere med kompetanse innen tilbudsledelse, løsningsarkitektur, avtalemessige- og kommersielle modeller, samt ledere med forretningsansvar og kundeansvar i Sopra Steria.

Utdannelse:
Sivilingeniør, NTNU

Siste artikler

Siste artikler