Sunnaas automatiserer risiko- og sårbarhetsvurderinger

| minutter å lese

Risiko- og sårbarhetsvurdering av medisinsk teknisk utstyr i Helse-Norge koster mye og tar lang tid. Det går utover ressursallokeringen, effektiviteten og opplevelsen for pasientene, spesielt i koronakrisen. På Sunnaas sykehus har de løst utfordringene med løsningen ROSa - en automatisert risiko- og sårbarhetsvurdering. 

–  Vi har laget en løsning for fremtiden, sier administrerende direktør i oppstartsbedriften Nordic Analysis, Volker Seyffert, som sammen med Sopra Steria og Sunnaas sykehus har utviklet løsningen. 

I Helse-Norge tar det lang tid å ta i bruk ny teknologi eller nytt medisinsk utstyr, fordi det krever en omfattende risiko- og sårbarhetsvurdering for å være i tråd med lovgivning knyttet til personvern, norske helsestandarder og allerede eksisterende systemer. Innovasjonssjef ved Sunnaas sykehus Sveinung Tornås, mener dette spesielt er et problem i koronakrisen. 

– Med dagens covid-19 situasjon står vi midt i utfordringer sykehusene aldri vært i tidligere, med begrenset tilgang på ressurser. Det er et meget stort behov for å finne nytt utstyr og teknologi som kan gjøre Helse-Norge i bedre stand å håndtere situasjonen, sier Tornås, og forteller videre at automatiserte risiko- og sårbarhetsvurderinger kan bidra positivt i situasjonen: –  I dag brukes det omtrent 100 timer for å utføre en ikke-kompleks risiko- og sårbarhetsvurdering. Når sykehusene ikke har kapasitet å gjennomføre vurderingene selv, kan de bestille ekstern kompetanse, men da er ventetiden opp mot 6 måneder for å få den gjennomført og godkjent til bruk ute på sykehusene, sier Tornås. 

Dette er ikke lenger tilfellet ved Sunnaas sykehus etter at de tok i bruk løsningen ROSa, som automatiserer risiko- og sårbarhetsvurderingene. Sunnaas sykehus kan nå gjennomføre flere vurderinger lokalt på sykehuset, på kortere tid.

Det var Tornås, som først som kom opp med ideen om å automatisere den tidkrevende prosessen med disse helt nødvendige vurderingene, og som ba Sopra Steria i samarbeid med Nordic Analysis, om å se på muligheter. Tornås er svært fornøyd med resultatet:

–  Dagens måte å gjennomføre risiko- og sårbarhetsvurderinger på er manuell, ikke skalerbar og i høy grad avhengig av at den som gjennomfører vurderingen tidligere har vurdert lignende utstyr. ROSa er et brukervennlig digitalt verktøy der input lagres som data, og som bidrar til en standardisering av den eksisterende prosessen.

Proaktiv risikostyring

Administrerende direktør i Nordic Analysis, Volker Seyffert, forklarer videre at den nye løsningen gir bedre oversikt og stor verdi for sykehuset:

– Sykehuset får en mye bedre oversikt på alle de analyser som er ferdige, noe som betyr at de kan arbeide med proaktiv risikostyring. Gjennom dette prosjektet skaper vi stor verdi fordi kvaliteten på risiko- og sårbarhetsvurderinger øker, og prosessen effektiviseres. Dette er viktig ettersom behovet for gode risiko- og sårbarhetsvurderinger har økt drastisk, og gjelder i dag nær sagt alle bransjer, sier Tornås.

Tornås mener videre at samarbeidet har vært viktig for suksessen:

–  Det er fantastisk å se hvordan et stort firma som Sopra Steria, sammen med en offentlig behovshaver som Sunnaas sykehus, og en oppstartsbedrift som Nordic Analysis, i fellesskap har utviklet en løsning som ingen ville klart på egenhånd. 

Prosjektleder Andreas Birkeland fra Sopra Steria er enig, og legger til: –  Vi har et godt samarbeid med tydelig definerte roller. Det tror jeg er nøkkelen til suksess. I prosjektgruppen betyr det mindre hvilket selskap en kommer fra, fordi vi er alle like motiverte til å skape verdi for Helse-Norge, sier Birkeland. 

Birkeland synes at det er spesielt givende å bidra til et bedre helsevesen: –  Det er veldig verdifullt å få delta i prosjekter som har potensial til å gi en real gevinst til Helse-Norge, og et bedre helsevesen for oss alle. Jeg merker at det motiverer alle i prosjektet. 

Skalerbar plattform

Administrerende direktør i Nordic Analysis, Volker Seyffert, gleder seg til fortsettelsen: –  Vi har utviklet en plattform som kan gjenbrukes og skaleres til å effektivisere mange ulike typer av risikoanalyser. Jeg gleder meg til å fortsette fase to i prosjektet, og også produksjonssette løsningen i mange ulike helseforetak fremover.

Birkeland er enig:

–  I første omgang etablerer vi dette for Sunnaas sykehus, men det er en hel del andre sykehus som gjennomfører de samme analysene i dag. Hvert sykehus har ansvar for å gjennomføre sine egne risiko- og sårbarhetsvurderinger og godkjenne det utstyret de ønsker å ta i bruk.                                                                              

Birkeland avslutter med å løfte viktigheten av effektive risiko- og sårbarhetsvurderinger, i kriser som koronakrisen. 

–  I covid-19-tider risikerer vi at det parallelt gjennomføres risiko- og sårbarhetsvurderinger på samme utstyr på forskjellige sykehus, noe som er et enormt tid- og ressurssløseri. Fokus bør heller være på å få ut det beste utstyret raskest mulig. Denne løsningen kan kjapt etableres, øke effektiviteten og korte ned veien til at hele Helse-Norge raskere kan benytte det beste av nytt utstyr og teknologi til å redde liv, avslutter Birkeland.

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia