Sopra Steria nytt medlem i buildingSMART Norge

| minutter å lese

Sopra Steria er blitt medlem i organisasjonen buildingSMART Norge, som jobber for å utvikle åpne standarder for digitalisering av bygg og anlegg.  

 - Vi er en driver innen digitalisering, og ønsker å være først ute med bruk av ny teknologi. I tillegg er vi en viktig rådgiver for kundene våre. Derfor ser vi frem til alle synergieffektene ved å være med i et nettverk som buildingSMART, sier Ann-Kristin Skarbøvig, direktør for forretningsutvikling innen transportsektoren i Sopra Steria, og fortsetter:  

- Vi ser frem til å bidra i buildingSMART med kompetansen vår, og ser frem til å oppdage nye muligheter som medlem. 

Ann-Kristin Skarbøvig
Ann-Kristin Skarbøvig i Sopra Steria

Vant Hackaton med digital tvilling 

Sopra Steria vant buildingSMART Hackathon med sin digitale tvilling av E39 Bjørnafjorden i 2019, og har senere vunnet Bjørnafjorden Open Live Center for Statens vegvesen. De har også gående en internasjonal satsning innen transportsektoren, der de blant annet er med i utviklingen av en digital tvilling av Singapore by.   

- Sopra Steria har en internasjonal satsning på samferdsel og transport, vi ser at standardisering er essensielt for digitalisering i sektoren. Derfor ser vi en ekstra stor verdi i å delta i buildingSMART Norge, sier Skarbøvig.  

Alessia Bellini, nettverksansvarlig hos buildingSMART Norge, sier at det er spennende og viktig for hele næringen at Sopra Steria, et av Europas største konsulentselskap innen digitalisering, blir aktivt medlem i buildingSMART Norge: 

- Åpne standarder for livsløpet er sentralt i bygg, samferdsel og infrastruktur, og Sopra Sterias sterke engasjement på feltet vil gjøre det mulig med en raskere utvikling på feltet, sier hun.  

 

 

Om buildingSMART Norge

buildingSMART Norge er en nøytral arena for innovasjon og digitalisering av bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. De jobber med mål om å muliggjøre fri flyt av informasjon i livsløpet av et byggverk og effektiv samhandling mellom aktører. Det handler om løsninger basert på åpne standarder – for en brukerstyrt utvikling i fri konkurranse. buildingSMART er en medlemsbasert organisasjon som per i dag har om lag 140 medlemsbedrifter i Norge.  

 

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia