Sopra Steria inngår partnerskap med MAK

| minutter å lese

Sopra Steria har inngått en toåring partnerskapsavtale med MAK, (Mangfold, Ambisjon og Kompetanse), for å sette mangfold på agendaen i Sopra Steria, næringslivet og samfunnet.  

– Vi gleder oss til å støtte opp under MAKs gode arbeid, å bruke MAK som sparringspartner for å bli en god arbeidsplass for alle, uavhengig av kulturell bakgrunn, sier direktør for samfunnsansvar og bærekraft i Sopra Steria, Hilde Solberg Holm.

Partnerskapet skal bidra til Sopra Sterias eget arbeid med mangfold og inkludering. I tillegg skal avtalen bidra til MAKs arbeid med mangfold og likestilling i norsk arbeidsliv.

– Det er en kjensgjerning at arbeidstakere med mangfoldig bakgrunn er underrepresentert i norsk arbeidsliv, og spesielt i lederroller. Sopra Steria trenger et mangfold av kompetanse og de beste hodene, og da må vi være en attraktiv arbeidsgiver for alle, sier Holm.

Administrerende direktør i MAK, Javad Mushtaq er svært meget fornøyd med partnerskapet.

– MAK og Sopra Steria har over lenger tid hatt et godt samarbeid på ulike prosjekter og initiativer. Vi er nå meget fornøyde med å ha signert en formell avtale om et bredere, og tettere, partnerskap, sier han.

Vil redefinere historien om arbeidstakere med ikke-vestlig bakgrunn

MAK arbeider for å sette mangfold og interkulturell kompetanse på agendaen for Norge, og norsk næringsliv. I følgeadministrerende direktør i MAK, Javad Mushtaq, er mangfold et stort konkurransefortrinn.

– Mangfold vil skape et mer inkluderende, lønnsomt og konkurransedyktig næringsliv og samfunn, for oss alle. Vi må derfor redefinere historien om arbeidstakere med ikke-vestlig bakgrunn, noe både MAK og Sopra Steria er sentrale pådrivere for, sier han.

Solberg er enig, og poengterer at mangfold også er en viktig faktor for innovasjon.

– Mangfold har også stor effekt på innovasjon, og er det noe vi som selskap, og Norge som samfunn trenger, er det innovasjon, sier Solberg.

Javad Mushtaq mener partnerskapet kan bidra positivt til Sopra Sterias arbeid med likestilling og interkulturell kompetanse, og arbeidet med å tiltrekke seg de beste hodene.

– MAK skal være en sparringspartner rundt hvordan et mangfoldig kulturelt arbeidsliv kan stimuleres, og hvordan man kan legge til rette for at multikulturell kompetanse blir en ressurs. I tillegg har vi Norges største nettverk av talenter med mangfoldig bakgrunn, som Sopra Steria kan komme i dialog med, sier Mushtaq og smiler.

Håper flere vil følge etter

For MAK er det viktig å samarbeide med næringslivet for å oppnå likestilling.

– For å få til en endring, Vi må arbeide sammen med selskaper som Sopra Steria som selvønsker å være sentrale drivere for å sette mangfold på agendaen.

Javad mener også at partnerskapet vil ha flere positive effekter for samfunn- og næringsliv, og håper at flere følger etter.

– Vi tror at partnerskapet kan bidra til gjensidig kompetanseheving, og til samskaping av løsninger som kan bli beste praksis for norsk næringsliv. Vi håper også at partnerskapet bidrar til at flere følger i Sopra Sterias fotspor, og setter mangfold på dagsorden. 

 

Bildetekst: F.v.: Solfrid Skilbrigt, HR-direktør for Sopra Steria i Skandinavia, Mahmoud Alaassar fra MAK, nestleder i MAK, Andrés F. D’Silva, Kainaat Qaiser fra MAK, adm. dir. i MAK, Javad Mushtaq, adm.dir. Kjell Rusti og Tobias S. Andersson, begge Sopra Steria

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia