Samarbeid for en innovativ offentlig sektor

| minutter å lese

StartOff er statens rammeverk for å bringe oppdragsgivere og oppstartsbedrifter sammen for å løse utfordringer i offentlig sektor. Målet er å utvikle nye, gode løsninger som kan skaleres til flere aktører, slik at offentlig sektor i Norge blir mer innovativ. Sopra Steria er nå valgt som strategisk samarbeidspartner for det videre arbeidet.

Offentlig sektor trenger oppstartsmiljøenes kreativitet og innovasjonskraft for å lykkes med å løse fremtidens utfordringer og gi befolkningen gode tjenester, dette er derfor et supert initiativ, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria Skandinavia.

StartOff administreres av DFØ og utføres i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og Leverandørutviklingsprogrammet. Fagsjef i StartOff, Sissel Kristin Hoel, ser nå frem til å samarbeide videre med Sopra Steria:

– StartOff er et nytt virkemiddel for innovasjon i offentlig sektor. Vi er i stadig utvikling og trenger å bygge nettverk både blant oppstartsmiljøer og oppdragsgivere. Sopra Steria har et bredt kontaktnett og god kompetanse på feltet. Vi ser frem til samarbeidet og til å gjøre StartOff til et relevant og viktig verktøy i omstillingen av offentlig sektor, sier Hoel.

Tobias Studer Andersson leder Scale up satsningen i Sopra Steria, og jobber til daglig med å finne oppstartsvirksomheter som har gode løsninger til større virksomheters problemstillinger, og deretter fasilitere samarbeidet mellom partene. Han mener oppstartsvirksomhetene har mye å komme med:

Oppstartsselskaper kan ofte sitte på den innovative løsningen som svarer på et offentlig behov. Det har vi i lenger tid sett gjennom vår satsning på oppstartssamarbeid. Problemet er at virksomhetene ikke har samme forutsetning som større virksomheter til å delta i konkurranser, sier Studer Andersson og fortsetter:

– Gjennom StartOff får disse selskapene en bedre mulighet til å konkurrere gjennom en mer startupvennlig anskaffelseprosess, enn ved vanlige anbudsrunder. I tillegg får partene veiledning og prosjektstøtte i en tilrettelagt prosess, sier Studer Andersson.

På bare ett år har StartOff bistått syv kommuner og fem statlige virksomheter med å løse utfordringer det ikke finnes løsninger på i markedet. 11 prosjekter ble igangsatt eller ferdige i 2021.

– Det er imponerende å se at StartOff har bidratt med såpass mange innovative utviklingsprosjekter i offentlig sektor allerede. Vi er veldig glade for at vi har fått bidratt tilliten som rådgiver for initiativet, og gleder oss til å jobbe enda tettere sammen med StartOff som strategisk partner fremover, avslutter Kjell Rusti. 

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia