Regjeringen satser på samarbeid med oppstartsbedrifter

| minutter å lese

Torsdag morgen 21. januar lanserte kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup et eget rammeverk for «oppstartsvennlige» anskaffelser. Målet er økt innovasjon i offentlig sektor. 

– Skal vi nå klimamålene samtidig som vi i fremtiden vil møte endret demografi, reduserte inntekter fra oljeutvinning og økte forventninger fra befolkningen, er vi helt nødt til å innovere offentlig sektor, sa kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, da han åpnet lanseringen av StartOff torsdag morgen. 

Mindre enn 30 prosent av oppstartsbedriftene i Norge har en offentlig kunde i dag. Astrup mener at krevende anbudsprosess kan ha skylden: 

– En utfordring i dag er at offentlig sektor detaljert beskriver løsningen de ønsker seg, fremfor behovet de ønsker å løse. I tillegg tar anbudsprosessene lang tid og inneholder en rekke krav til leverandørene. Resultatet er at det ofte blir for vanskelig for oppstartsbedrifter å delta, sier Astrup. 

Nå håper han at StartOff kan forenkle samarbeidet og bidra til økt innovasjon i offentlig sektor: 

– Offentlig sektor i Norge kjøper hvert år inn varer og tjenester til 600 milliarder kroner. Hva disse pengene brukes til, påvirker både virksomhetene vi handler av, men også hvilken offentlig sektor vi får, sier Astrup.  


En offentlig "matchmaker"

StartOff skal koble innkjøpere fra offentlig sektor og oppstartsselskaper sammen, og følge partene gjennom hele innkjøpsprosessen. Der utfordringer oppstår, skal StartOff bidra med å finne løsninger. 

– Oppstartsbedrifter representerer ofte de mest innovative selskapene, med den nyeste teknologien. Gjennom StartOff håper jeg at det blir enklere å levere varer og tjenester til det offentlige, sier Astrup. 

Sopra Steria har gjennom sin Scale up-satsning lenge koblet større virksomheter sammen med oppstartsbedrifter. Leder for Sopra Steria Scale up i Skandinavia, Tobias Studer Andersson, synes det er veldig positivt at Regjeringen nå satser på oppstartsbedrifter. 

– Mange offentlige virksomheter synes nok i dag at det er enklere å samarbeide med veletablerte større leverandører. Oppstartsbedrifter får dermed ikke et stort nok marked i Norge for sine løsninger, og muligheter for innovasjon kan gå tapt, sier Studer Andersson. Han håper også at StartOff kan være løsningen: 

– StartOff kan bety starten på en innovasjonsbølge i offentlig sektor, samtidig som vi gjerne får flere levedyktige oppstartsbedrifter i fremtiden. Det er positive nyheter for det norske samfunnet som helhet, sier Studer Andersson. 


Sopra Steria er sparringspartner

Et team fra Sopra Steria bistått med rådgivning i prosessen med å utvikle StartOff. Teamet har tatt utfordringer det offentlige ønsker å få løst, og bidratt med system for å validere løsningsforslag fra oppstartsbedrifter. Studer Andersson er fornøyd med sluttresultatet. 

– StartOff kan hjelpe både offentlig sektor og oppstartsbedrifter. Men det avhenger av at det offentlige faktisk bruker StartOff, avslutter Studer Andersson. 


Foto av Nikolai Astrup ved fotograf Sturlason Utenriksdepartementet.

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia