Ny sektordirektør for energi i Sopra Steria

| minutter å lese

Rolf Erik Svarstad er ny sektordirektør for energi i Sopra Steria, og kommer fra en spennende bakgrunn innen teknologi, olje og gass.

- Dette er en utrolig spennende rolle innenfor energisektoren. Sopra Steria vil fremover være en viktig partner for denne sektoren med tanke på endringene som bransjen står ovenfor. Digitalisering og utvikling av tjenestekonsepter blir viktig siden selskapene stadig jakter etter nye innovative forbedringer, sier Svarstad, som blir en del av ledergruppen i Sopra Steria Stavanger.

Strategier for det grønne skiftet

Rogalendingen bor i Sandnes, og kommer til stillingen med en variert bakgrunn fra området. Han har de siste årene jobbet i teknologiselskapet Cegal, og før det hadde han blant annet syv år i Schlumberger. Det vil si at han har en tung bransjekunnskap om både olje og gass, samt endringstakten bransjen nå står overfor.

- Bransjen er i konstant endring, og de fleste selskapene har nå en grønt skifte-strategi. Det er mange spennende pågående prosjekter innenfor karbonfangst, produksjon av Hydrogen og vindmøller både på land og til sjøs. Bransjen er preget av store globale aktører som styrer mye av den digitale agendaen, så her må vi i Sopra Steria bidra til at de rette valgene tas, sier han.

Driv, engasjement og fremoverlenthet

Sopra Steria har en kombinasjon av bransje-, prosess- og teknologikunnskap som bidrar til endringen selskapene står overfor. Gjennom oppdrag, spesialisert utdanning samt interne og eksterne nettverk utvikler de kompetansen og evnen til å lede og støtte endringsprosesser hos kundene sine.

Svarstad er opptatt av hele verdikjeden til kunden, og at Sopra Steria skal kunne være er sterk strategisk og proaktiv partner.

- Noe av det jeg gleder meg mest til i denne jobben, er å arbeide med de ekstremt mange dyktige menneskene som finnes i denne organisasjonen. Det er en driv, engasjement og fremoverlenthet som er sjelden. Det vet jeg også at kommer kundene våre til gode. Ved at vi er proaktive, så blir vi retningsgivende sammen med kunden, sier han.

Ansettelsen av Svarstad er en del av regionssatsningen til Sopra Steria i Stavanger. Avdelingskontoret har allerede 160 medarbeidere og vokser raskt. Nylig flyttet de inn i nye, store lokaler på Fjordpiren i Hinna Park.

 

Fakta

Sopra Steria hjelper store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap, og er opptatt av å skape verdi for kundene og samfunnet. Selskapet vil bidra til en bedre og mer bærekraftig fremtid med sine over 2000 ansatte i Norge.

Kunder i energisektoren kan få hjelp av Sopra Steria med små og store utfordringer innen digitalisering og digitaliseringsprogrammer, prosess- og virksomhetsforbedring, risiko og styring, informasjonssikkerhet og informasjonsstyring, endringsledelse og organisasjonsutvikling – der samhandling og smidige leveranser står i sentrum.

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia