Kurs i bærekraft og omstilling

| minutter å lese

Hvordan komme best i gang med bærekraftig omstilling og klimaplanlegging? Sopra Steria Footprint tilbyr kurs i bærekraft og klimaplanlegging for økt konkurransekraft.

Bedrifter som gjennomfører enkle og smarte grep reduserer risiko og styrker sin konkurransekraft og lønnsomhet. Bedrifter som allerede nå forbereder seg på taktskiftet i omstillingen vil styrke posisjonen, ha konkurransefortrinn i innkjøpsprosesser og på sikt kunne tilby mer attraktive produkter og tjenester enn konkurrentene.

Vår bedriftsinterne opplæring er et første steg mot å møte disse utfordringene. Vi hjelper deg med hvordan du gjennom et enkelt klimaregnskap kan starte å skaffe oversikt over egne utslipp, og videre hvordan denne informasjonen kan brukes til lage en god handlingsplan som bidrar til økt konkurransekraft. Kurset kan enkelt tilrettelegges for at flere ansatte i samme organisasjon deltar.

Opplæring i klimaplanlegging for bærekraftig konkurransefortrinn skal bidra til at dere:

  • Får en innføring i hvordan man skaffer oversikt over virksomhetens utslipp, og hvordan dette er fordelt
  • Kan arbeide med planlegging av gode og effektive tiltak for å redusere utslipp
  • Kan vise en aktiv holdning til egne utslipp og initiativer for å redusere dem overfor myndigheter, innkjøpere, investorer, ansatte og kunder.
  • Bidrar til å styrke virksomheten som en bærekraftig bedrift i omstilling

Kursene kan kvalifisere for støtte fra myndighetenes for BiO-midler.

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia