– Ja til økt arbeidsrelevans i høyere teknologiutdanning

| minutter å lese

Nylig møtte statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Aase-Marthe Johansen Horringmo, ledere og nyansatte i IKT-bransjen. De delte sine erfaringer om hva som er viktig for at nyutdannede IKT-studentene skal være best rustet for arbeidslivet. 

– Vi mener det er behov for å øke arbeidsrelevansen i studiene hos en rekke utdanningsinstitusjoner. Derfor har vi startet arbeidet med en stortingsmelding om arbeidsrelevans, sa Johansen Horringmo (H), som tidligere i år ble oppnevnt som statssekretær i Kunnskapsdepartementet. 

I regi av IKT-Norges kompetanseforum møtte statssekretæren 10 nyansatte fra Sopra Steria og Bekk, samt 13 ledere fra IKT-bransjen i Sopra Sterias lokaler i Posthuset, for å få innspill til arbeidet.

– Utdanningsinstitusjoner må ta inn over seg det digitale, grønne skiftet, sørge for god kvalitet i utdanningen, og samtidig sørge for at utdanningsløpet er relevant for samfunns- og arbeidsliv, sa administrerende direktør i Sopra Steria Skandinavia, Kjell Rusti. 

Økt behov for formalisert arbeidspraksis i teknologiutdanningene ble ytret av både studentene og lederne. Nylig foreslo også ekspertutvalg i regi av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) at det bør innføres en incentivordning for selskaper som samarbeider med akademia om undervisning: 

–  Et sterkt samarbeid med akademia er noe vi i næringen ønsker velkommen og vil bidra til. Det er tydelig for oss at det trengs et betydelig sterkere formalisert samarbeid mellom IT-næringen og utdanningsinstitusjonene, fordi det å prøve seg i arbeidslivet i løpet av studiene, viser seg svært verdifullt, sa Fredrik Syversen, konstituert Administrerende direktør i IKT-Norge.

Nyutdannet ansatt i Sopra Steria Casper Andersen Rødsrud, som startet i august, var helt enig i dette.

–  Jeg studerte maskin- og produktutvikling ved NMBU. Det faglige grunnlaget i studiet var mer enn godt nok for å starte i Sopra Steria, til tross for at studiet i seg selv ikke er rettet mot IT-bransjen. Dog skulle jeg ønske at studiet la til rette for mer arbeidsrelevant praktisk erfaring. Heldigvis fikk vi en del kursing under oppstarten her i Sopra Steria, sier Andersen Rødsrud.

Statssekretær Johansen Horringmo understreket at dette var et gjennomgangstema fra studenter, og løftet derfor at Kunnskapsdepartementet jobber med fire fokusområder i arbeidsrelevansmeldinga, som skal ferdigstilles våren 2021: 

–  Vi trenger bedre og mer gjensidig samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet, styrke kvaliteten og mengden praksis, styrke arbeidstilknytningen til utdanninger, og samtidig styrke innovasjon og entreprenørskap i høyere utdanning, sa Johansen Horringmo.

Administrerende direktør i Sopra Steria, Kjell Rusti, la til at selv om han skulle ønske studentene fikk mer arbeidsrelatert erfaring, blir han hvert år imponert av de nyutdannede: 

– Hver høst blir jeg imponert av hvor dyktige de nyansatte som kommer til oss er, hvilket engasjement de har, og hvor fort de lærer seg nye ting, sier Rusti, som får støtte fra statssekretæren på kompetansenivået i Norge:

– Selv om det er muligheter for å øke arbeidsrelevansen for utdanning i Norge, ser vi i dag at det er lite mistilpasning, basert på høy arbeidsdeltakelse for de med lenger utdanning. Men her er det også stor variasjon mellom institusjoner og mellom faglinjer, men som situasjonen er i dag er det i stor grad opp til studentene selv å erverve seg arbeidsrelatert erfaring, sa Johansen Horringmo. 

Det kunne Andersen Rødsrud kjenne seg igjen i: 

– Selv om utdanningen min ga meg et godt faglig grunnlag, måtte jeg sørge for praksis og kjennskap til næringslivet på eget initiativ. Jeg tok i bruk linjeforeninger og andre tiltak for å anskaffe relevant sommerjobb, sier Andersen Rødsrud, som håper innspillene kan bidra til mer arbeidsrelevante studieprogram i fremtiden.

Avslutningsvis takket statssekretær Aase-Marthe Johansen Horringmo for innspillsrunden. Hun mente departementet hadde fått bekreftet en del hypoteser, og samtidig mottatt gode forslag. Noen av forslagene var:

  • Representasjon av næringslivet inn utdanningsinstitusjoners styrer 
  • Professor-hospitering i næringslivet
  • Økt bruk av næringsliv-PhD-er
  • Flere IKT-studieplasser
  • Teknologiforståelse inn i alle studieløp
Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia