Virksomhetstransformasjon

Fornye, forenkle og forbedre din organisasjon

Teknologi og digitalisering fører til fundamentale forandringer i bransjer og virksomheters verdikjeder. Konkurransebildet endres og virksomheter blir utfordret av aktører de knapt har hørt om eller tenkt på som konkurrenter.

Tradisjonelle forbedrings- og kostnadsprogrammer vil ikke være nok i møte med nye og spesialiserte konkurrenter. Når konkurransevilkårene endres, må også forretningsmodellene forandres. Samtidig ser vi at digitaliserte kunder har en helt annen fleksibilitet og innsikt i verdikjedene. Dette endrer kundelojaliteten, øker kostnadene og setter marginene under press.

Megatrender som sosiale medier, mobilitet, stordata, skytjenester og tingenes internett forsterker og eskalerer forstyrrelsene i de tradisjonelle forretningsmodellene.

Sopra Steria er en smidig og uavhengig partner i alle faser av transformasjonen. Fra konseptutvikling og teknologiutvikling, til design og implementering.

Man blir selvsagt aldri helt ferdig med digitale utviklingsprosesser, blant annet fordi behovene endrer seg og teknologien kontinuerlig gir nye muligheter. Kunnskapsdeling, og lysten til stadig å bli bedre i utnyttelsen av teknologi, er avgjørende for å lykkes.

I Sopra Steria deler vi det vi er gode på med andre. Dette inkluderer kunnskapsdeling mellom medarbeiderne, med kunder og med samfunnet. Det er denne unike delingskulturen vi kaller "The Power of Sharing". 

                                                                                                               
mollergruppen    man-and-woman-on-mobile  
MøllerGruppens virksomhetstranformasjon  Blogg: Slik kan norske toppledere ta grep om digitaliseringen            

Vil du vite mer?

knut_hagnessKnut Hagness

Director Business Consulting
Tlf: +47 913 10 168
E-post: knut.hagness@soprasteria.com