IT-transformasjon

Forbedre eller erstatte de eksisterende IT-systemene

Over tid er det mange som opplever at IT-systemene blir et lappeteppe av løsninger. Løsninger som er kostbare å vedlikeholde og gir ustabil drift.

Teknologitransformasjon handler om å fase ut gammel teknologi og bygge en IT-struktur som er fleksibel nok til at den kan utvikle seg sammen med virksomheten.

Enten erstatter vi det gamle med ny og utprøvd teknologi og noen ganger må vi utvikle vi ny. Som regel er det en kombinasjon. Målet er å redusere de løpende kostnadene og sørge for en fleksibel teknologiplattform som gir virksomheten mulighet til å utvikle seg og møte konkurransen på en offensiv måte.

I en slik prosess er det et suksesskriterium å ha en uavhengig partner som kan levere i hele verdikjeden. En partner som ikke bare kjenner teknologien, men som forstår virksomhetens forretningsmessige behov og det kritiske samspillet med kundene. En partner som kan gjennomføre komplekse implementeringsprosesser samtidig som driften opprettholdes.

Digitale utviklingsprosesser blir aldri helt ferdige, nettopp fordi behovene endrer seg og teknologien kontinuerlig gir nye muligheter. Kunnskapsdeling, og lysten til stadig å bli bedre i utnyttelsen av teknologi er avgjørende for å lykkes.

I Sopra Steria deler vi det vi er gode på med andre. Dette inkluderer kunnskapsdeling mellom medarbeiderne, med kunder og med samfunnet. Det er denne unike delingskulturen vi kaller "The Power of Sharing". 

                                                                                                               
Norwegian     
Norwegians digitaliseringsreise Jernbanedirektoratet: Norges
første etat i nettskyen
            Vil du vite mer?

Carlsen_Frode

Frode Odde Carlsen
Principal Solution Architect CTO Applications
Tlf: +47 976 78 380
E-post: frode.carlsen@soprasteria.com