IT-optimalisering

Optimaliser IT-løsningene, kompetansen og ressursbruken

Teknologi og digitalisering fører til fundamentale forandringer i bransjer og virksomheters verdikjeder, og setter nye krav til de ansattes IT- og teknologikompetanse.

IT-optimalisering handler om å skape beste praksis i IT-funksjonen, og utvikle hele virksomhetens IT-og teknologikompetanse. Det betyr kort sagt å bygge en mer teknologikyndig og endringsdyktig virksomhet. Dette krever digitaliserings- og teknologikompetanse i hele virksomheten, ikke minst i ledelsen.

I en slik prosess er det et suksesskriterium å ha en uavhengig partner som kan levere i hele verdikjeden. En partner som ikke bare kjenner teknologien, men som forstår virksomhetens forretningsmessige behov og det kritiske samspillet mellom IT og de som skal levere i organisasjonen.

Kunnskapsdeling, og lysten til stadig å bli bedre i utnyttelsen av teknologi er avgjørende for å lykkes. I Sopra Steria deler vi det vi er gode på med andre. Dette inkluderer kunnskapsdeling mellom medarbeiderne, med kunder og med samfunnet. Det er denne unike delingskulturen vi kaller "The Power of Sharing".

                                                                                                               
Sykehus_østfold     Trondheim_kommune
Sykhuset Østfolds
IT-optimaliseringsreise
Sopra Steria inngår ny driftsavtale
med Trondheim kommune

           

Vil du vite mer?

Nils_ErikNils-Erik Auråker

Director, Infrastructure Management – Consulting, Transformation & Outsourcing
Tlf: +47 901 85 179
E-post: nils-erik.auraker@soprasteria.com