Digitaliseringsreiser

Teknologi og digitalisering fører til fundamentale forandringer i bransjer og virksomheters verdikjeder. I Sopra Steria ser vi på dette som digitaliseringsreiser. Endringene skjer langs fire akser, og virksomheter kan være i én eller flere av disse aksene samtidig:


 caroline

Virksomhetstransformasjon

Fornye, forenkle og forbedre din organisasjon

arrowArtboard 1

nina

Digital kunde              

Digitaliser dine løsninger, produkter og tjenester 

arrowArtboard 1 
Martin

IT-optimalisering 

Optimaliser IT-løsningene, kompetansen og ressursbruken 

arrowArtboard 1 
thorvold

IT-Transformasjon 

Forbedre og erstatte eksisterende IT-systemer

arrowArtboard 1