Digitaliseringsreiser

Teknologi og digitalisering fører til fundamentale forandringer i bransjer og virksomheters verdikjeder. I Sopra Steria ser vi på dette som digitaliseringsreiser. Endringene skjer langs fire akser, og virksomheter kan være i én eller flere av disse aksene samtidig:


Virksomhetstransformasjon

Fornye, forenkle og forbedre din organisasjon

arrowArtboard 1


Digital kunde

Digitaliser dine løsninger, produkter og tjenester 


arrowArtboard 1


IT-optimalisering

Optimaliser IT-løsningene, kompetansen og ressursbruken


arrowArtboard 1


IT-transformasjon

Forbedre og erstatte eksisterende IT-systemer


arrowArtboard 1