Rød trapp

Hva kan vi hjelpe deg med i koronakrisen?

Vi har bred fagkompetanse og lang erfaring

Hverdagen er snudd på hodet for oss alle, og det er tiden for å hjelpe hverandre med fagkompetanse, profesjonalitet og medmenneskelighet. Helsen til alle er det aller viktigste nå, og vi følger selvsagt alle gjeldende råd og anbefalinger. I krisen er det også viktig for oss å holde hjulene i gang, for dere som kunder, for medarbeiderne våre og dermed for samfunnet som helhet.  

I dag er alle våre konsulenter i full gang med oppdragene både fra hjemmekontor og hos kundene. Krisen endrer hvordan hele samfunnet organiserer seg, jobber og samhandler. Digitalisering kan hjelpe oss med disse enorme utfordringene, bringe mennesker sammen og skape nye tjenester. Sopra Steria vil være med å løse dine behov som kunde, også fremover. Heldigvis har vi verktøy for digital samhandling på plass, og kan selv fortsette å levere på samfunnskritiske prosjekter, og samtidig hjelpe dere med å ta i bruk slike verktøy.

Allerede nå tar vi med oss kunnskap fra et bredt spekter av fagområder og mange års erfaring, og kan hjelpe dere, kundene våre, med blant annet digital samhandling, risikostyring, og sikkerhet samt kostnadsredusering og lønnsomhetsforbedring for å komme gjennom den verste krisen. 

 

Fjerninspeksjoner hindrer smitte

Har dere utfordringer med å holde fabrikker åpne og holde produksjonen i gang? 

Er det vanskelig å sende serviceteknikere, vedlikeholdsarbeidere og spesialister mellom fabrikker på grunn av smittefaren? Disse problemstillingene har Sopra Steria løst for en rekke industrier både i Norge og globalt.  

Vi kan fortelle hvordan blandet, utvidet og virtuell virkelighet (MR, AR, VR), og HoloLens kombinert med moderne samhandlingsteknologi, kan kutte kostnader, effektivisere arbeidet og, ikke minst, redusere risiko. Vi har eksperter på disse løsningene, så kontakt oss gjerne.

Kontakt:

Torbjørn Meland

Direktør for applikasjonsutvikling
Telefon: 91 15 79 33
torbjorn.meland@soprasteria.com 

 

 

Fjernstyring for kunden Åkerblå

Krise og beredskapsledelse

Både føre var og når krisen rammer

Vi gjør kundene våre forberedt på kriser, og hjelper med å håndtere krisen når den inntreffer. Vi har rådgivere med bred erfaring innen risiko- krise og beredskapsledelse. Med våre modulbaserte tjenester for styring og håndtering av kriser, kan vi hjelpe deg som kunde å robust kunne møte det usikre og uventede. 

Vi lager risikobilder som gjør det mulig å være proaktiv under kriser der virksomheter opplever lav grad av kontroll. Vi utvikler beredskapsplaner, som blir det viktigste verktøyet i arbeidet med en krise. Vi lager kontinuitetsplaner som kan bidra til å redusere omfanget krisen har, på leveranseevne og økonomien i selskapet. Disse planene lages i tett samarbeid med dere, etter en risikovurdering av selskapets sårbare sider.

Uvær på sjøen

Vi bistår dere med operativ lederstøtte under håndtering av krisen, og hjelper dere å se konsekvensen av beslutningene som man hele tiden står overfor i krisetider.

Få hjelp av teknologien til å håndtere krisen

Sopra Sterias bidrag til å håndtere koronapandemien ligger i vår kunnskap og våre leveranser. Vi leverer verktøy som kan være nyttige i arbeidet med krise- og beredskapsledelse, for virksomheter av alle størrelser. Vi hjelper våre kunder både med  å sette opp de tekniske løsningene, og utarbeide beredskapsplaner som beskriver når og hvordan verktøyene skal tas i bruk. Vi samarbeider med partnere som ServiceNOW og Varsling 24.

 

Kontakt:

Lars-Henrik Gundersen

Ansvarlig for krise- og beredskapsledelse 
Telefon: 41 02 03 00
lh.gundersen@soprasteria.com 

 


Håndtere risiko og nye muligheter i en usikker tid

Koronakrisen endrer alle de kjente rammene for virksomheter, og setter styringen under et ekstraordinært press. Tydelig og godt lederskap er helt nødvendig. Ledelsen må handle raskt og sikre nødvendige tiltak for å ivareta ansvar og målsettinger, uavhengig av om målene nå endres, men fortsatt avhengig av godt styrings- og beslutningsgrunnlag.

Sopra Steria bistår ledere med å identifisere og håndtere både vesentlig risiko og nye muligheter, og sikre god prioritering når omgivelsene endres løpende. Dette er en tid hvor det er nødvendig å tenke nytt rundt hvordan ressurser kan omstilles og omdisponeres, for å effektivisere og skape nye muligheter, inntektsstrømmer og partnerskap.

Vi har unik ekspertise som digitaliseringspartner for offentlig og privat sektor, og deler gjerne innsikt og råd for veien videre. Vi har lang erfaring i å sikre gode og effektive prosesser, og vet hvilke virkemidler som kan gi effekt på ulike nivå og områder. Vi støtter også med styring av kritiske prosjekter som må leveres smidig gjennom krisen.

Hva betyr denne situasjonen for din virksomhet? Vi har lang erfaring med virksomhetsstyring, risikostyring, og lederrådgivning. Ta gjerne kontakt for å drøfte og høre mer om hvordan vi kan bistå. 

Kontakt:

Mona Myrvang Johansen

Direktør for strategi, forretningsdesign og styring
Telefon: 90 18 88 83
monamyrvang.johansen@soprasteria.com

Illustrasjon: Fremtidens arbeidsflate

Digitale samarbeidsformer når krisen rammer

Uten de digitale verktøyene hadde det ikke vært så enkelt å ta samfunnsansvar med å begrense smitten.  Nå tar vi det i bruk i stor skala for å løse oppgavene hjemmefra, samhandle bedre med kunder og leverandører i krisetider, og for å kunne kommunisere på tvers av landegrenser, tidssoner og geografisk beliggenhet. 

Trenger du digitale samhandlingsverktøy for hjemmekontor?

Vi setter opp samhandlingsløsninger (teknisk oppsett), og hjelper dere å ta i bruk løsningen (brukeradopsjon). Vi kan også hjelpe til med drift og forvaltning av digitale samhandlingsløsninger.

Vi har mange eksperter på disse løsningene, så kontakt oss gjerne.


Kontakt:

Per Sivertsen

Direktør for samhandling, Business Consulting
Telefon: 48 40 89 78
per.sivertsen@soprasteria.com

Avatarer_Foto_Spatial Collaborative Room

Kurs: Jobb bedre sammen digitalt

Nå er det digitale arbeidsverktøy som gjelder, og øvelse gjør som kjent mester. Vil dere lære mer om praktisk bruk at digitale samhandlingsverktøy, hvordan presentere eller samarbeide bedre digitalt eller å håndtere Office-programmene effektivt? Vi tilbyr flere skreddersydde kurs for din virksomhet. 

Alle kursene foregår digitalt, så lenge vi ikke kan treffes. Du finner informasjon om påmelding og praktiske detaljer i kursoversikten. Du kan bestille kursene enkeltvis eller som kurspakke.


Kontakt:

Per Sivertsen

Direktør for samhandling, Business Consulting
Telefon: 48 40 89 78
per.sivertsen@soprasteria.com

Sikkerhet

Digitale løsninger må takle både dagens og morgendagens trusselbilde. Sopra Steria har mer enn 100 dedikerte sikkerhetsspesialister i Norge. Vi kan tilby et av landets desidert beste og største miljøer på sikkerhet, fra strategisk, taktisk og til operative sikkerhetsoppgaver. Vi har faglig bredde, samtidig som vi har spisskompetanse innen områder som hendelseshåndtering, personvern, risikostyring, sikkerhetsarkitektur, nettverk og applikasjonssikkerhet.  

Les mer om hva vi leverer innen sikkerhet

Kontakt:

Jørgen Rørvik

Direktør for cybersikkerhet
Telefon: 97 05 77 30
jorgen.rorvik@soprasteria.com 

 

Fyrtårn som lyser gjennom tåken

Kostnadsreduksjon og lønnsomhetsforbedring

I denne tiden hvor kundene og viktige leveranser kan utebli, er det viktig å ta de riktige grepene for å holde likviditeten og selskapet i gang. 

Konsulentene våre har bred og lang erfaring for å kartlegge de viktigste tiltakene og kan hjelpe kundene våre gjennom økonomiske kriser. Vi hjelper dere å prioritere, og finne ut hva dere kan gjøre for å redusere kostnader og få opp lønnsomheten igjen. 

Vi har bred fagkompetanse og kan også hjelpe dere med implementeringen.  


Kontakt:

Rolf Olufsen

Consulting Director 
Telefon: 92 46 34 49
rolf.olufsen@soprasteria.com

En kvinne sitter ved en pc og tar notater
Vil du vite mer?
Lars-Henrik Gundersen
Lars-Henrik Gundersen Ansvarlig for krise- og beredskapsledelse
Mona Myrvang Johansen
Mona Myrvang Johansen Direktør for strategi, forretningsdesign og styring
Per Sivertsen
Per Sivertsen Direktør for samhandling
Vil du vite mer?
Jørgen Rørvik
Jørgen Rørvik Direktør for cybersikkerhet
Rolf Olufsen
Rolf Olufsen Consulting Director
Torbjørn Meland
Torbjørn Meland Direktør for applikasjonstjenester
Blogginnlegg til inspirasjon nå
Dame ser på tog i fart

Hold hodet kaldt, prioriter det viktigste og kartlegg konsekvenser

| Lars-Henrik Gundersen

Smilende medarbeider

Krise er lakmustest for virksomhetskulturen

| Vibeke Rørvik

Kvinne jobber på PC

Ledere, finn frem våpnene tillit, involvering og god planlegging

| Anne Karin Augland, Vibeke Rørvik

Jente sittende med PC i fanget

God digital jobbkultur kan holde arbeidet i gang gjennom krisen – her er seks råd

| Iselin Pettersen

Mann ser på labyrint tegnet på veggen

Et digitalt trusselbilde i krisetid

| Vegard Åsmul

Fingre skriver på tastatur

Hacket med psykologi som våpen

| Hassan Ahmad

Tastatur med hammer til bruk i rettssal

Ny sikkerhetslov: Større frihet gir større ansvar

| Ida Thorsrud, Inger-Lise Utland, Martin Kjellevand, Jørgen Raste

Team som jubler

6 råd for å lykkes med digitale plattformer for innovasjon​

| Njål Silverstøl

Mann ser inn i fremtidens arbeidsflate

Fremtidens arbeidsflate

| Eystein Vigerust

Mann i skypemøte

Tjenester i sky trumfer reiser på fly

Smilende mann foran PC med mobil

Ledelse i skyen

| Hanne Kristine Fjellheim