Rød trapp

Hva kan vi hjelpe deg med i koronakrisen?

Vi har bred fagkompetanse og lang erfaring

Hverdagen er snudd på hodet for oss alle, og det er tiden for å hjelpe hverandre med fagkompetanse, profesjonalitet og medmenneskelighet. Helsen til alle er det aller viktigste nå, og vi følger selvsagt alle gjeldende anbefalinger. I krisen er det også viktig for oss å holde hjulene i gang, for kundene, for medarbeiderne og dermed for samfunnet som helhet.  

I dag er alle våre konsulenter i full gang med oppdragene både fra hjemmekontor og hos kunden, alltid i samsvar med helsereglene. Krisen endrer måten samfunnet organiserer seg, jobber og samhandler. Digitalisering kan hjelpe oss med disse enorme utfordringene, bringe mennesker sammen og skape nye tjenester. Sopra Steria vil være med å løse kundenes behov også fremover.  Heldigvis har vi verktøy for digital samhandling på plass, og kan selv fortsette det viktige arbeidet og samtidig hjelpe kunder med å ta i bruk slike verktøy.

Allerede nå tar vi med oss kunnskap fra et bredt spekter av fagområder og mange års erfaring, og hjelper våre kunder med blant annet digital samhandling, risikostyring, og sikkerhet samt kostnadsredusering og lønnsomhetsforbedring for å komme gjennom den verste krisen. 

 

Risiko-, krise og beredskapsledelse

Både føre var og når krisen rammer

Vi gjør kundene våre forberedt på kriser, og hjelper med å håndtere krisen når den inntreffer. Vi har rådgivere med bred erfaring innen risiko- krise og beredskapsledelse. Med våre modulbaserte tjenester for styring og håndtering av kriser, kan vi hjelpe deg som kunde å robust kunne møte det usikre og uventede. 

Vi lager risikobilder som gjør det mulig å være proaktiv under kriser der virksomheter opplever lav grad av kontroll. Vi utvikler beredskapsplaner, som blir det viktigste verktøyet i arbeidet med en krise. Vi lager kontinuitetsplaner som kan bidra til å redusere omfanget krisen har, på leveranseevne og økonomien i selskapet. Disse planene lages i tett samarbeid med dere, etter en risikovurdering av selskapets sårbare sider.

Uvær på sjøen

Vi bistår dere med operativ lederstøtte under håndtering av krisen, og hjelper dere å se konsekvensen av beslutningene som man hele tiden står overfor i krisetider.

Få hjelp av teknologien til å håndtere krisen

Sopra Sterias bidrag til å håndtere koronapandemien ligger i vår kunnskap og våre leveranser. Vi leverer verktøy som kan være nyttige i arbeidet med krise- og beredskapsledelse, for virksomheter av alle størrelser. Vi hjelper våre kunder både med  å sette opp de tekniske løsningene, og utarbeide beredskapsplaner som beskriver når og hvordan verktøyene skal tas i bruk. Vi samarbeider med partnere som ServiceNOW og Varsling 24.

 

Kontakt:

Lars-Henrik Gundersen

Seniorrådgiver, Business Consulting
Telefon: 41 02 03 00
lh.gundersen@soprasteria.com 

 


Digitale samarbeidsformer når krisen rammer

Uten de digitale verktøyene hadde det ikke vært så enkelt å ta samfunnsansvar med å begrense smitten.  Nå tar vi det i bruk i stor skala for å løse oppgavene hjemmefra, samhandle bedre med kunder og leverandører i krisetider, og for å kunne kommunisere på tvers av landegrenser, tidssoner og geografisk beliggenhet. 

Trenger du digitale samhandlingsverktøy for hjemmekontor?

Vi setter opp samhandlingsløsninger (teknisk oppsett), og hjelper dere å ta i bruk løsningen (brukeradopsjon). Vi kan også hjelpe til med drift og forvaltning av digitale samhandlingsløsninger.

Vi har mange eksperter på disse løsningene, så kontakt oss gjerne.


Kontakt:

Per Sivertsen

Direktør for samhandling, Business Consulting
Telefon: 48 40 89 78
per.sivertsen@soprasteria.com

Avatarer_Foto_Spatial Collaborative Room
Sikkerhet

Digitale løsninger må takle både dagens og morgendagens trusselbilde. Sopra Steria har mer enn 100 dedikerte sikkerhetsspesialister i Norge. Vi kan tilby et av landets desidert beste og største miljøer på sikkerhet, fra strategisk, taktisk og til operative sikkerhetsoppgaver. Vi har faglig bredde, samtidig som vi har spisskompetanse innen områder som hendelseshåndtering, personvern, risikostyring, sikkerhetsarkitektur, nettverk og applikasjonssikkerhet.  

Les mer om hva vi leverer innen sikkerhet

Kontakt:

Jørgen Rørvik

Direktør for cybersikkerhet
Telefon: 97 05 77 30
jorgen.rorvik@soprasteria.com 

 

Avatarer_Foto_Spatial Collaborative Room
Kostnadsreduksjon og lønnsomhetsforbedring

I denne tiden hvor kundene og viktige leveranser kan utebli, er det viktig å ta de riktige grepene for å holde likviditeten og selskapet i gang. 

Konsulentene våre har bred og lang erfaring for å kartlegge de viktigste tiltakene og kan hjelpe kundene våre gjennom økonomiske kriser. Vi hjelper dere å prioritere, og finne ut hva dere kan gjøre for å redusere kostnader og få opp lønnsomheten igjen. 

Vi har bred fagkompetanse og kan også hjelpe dere med implementeringen.  


Kontakt:

Rolf Olufsen

Consulting Director 
Telefon: 92 46 34 49
rolf.olufsen@soprasteria.com

Vil du vite mer?
Lars-Henrik Gundersen
Lars-Henrik Gundersen Seniorrådgiver, Business Consulting
Per Sivertsen
Per Sivertsen Consulting director
Jørgen Rørvik
Jørgen Rørvik Direktør for cybersikkerhet
Rolf Olufsen
Rolf Olufsen Consulting Director
Blogginnlegg til inspirasjon nå
Mann ser på labyrint tegnet på veggen

Et digitalt trusselbilde i krisetid

| Vegard Åsmul

Fingre skriver på tastatur

Hacket med psykologi som våpen

| Hassan Ahmad

Tastatur med hammer til bruk i rettssal

Ny sikkerhetslov: Større frihet gir større ansvar

| Ida Thorsrud, Inger-Lise Utland, Martin Kjellevand, Jørgen Raste

Team som jubler

6 råd for å lykkes med digitale plattformer for innovasjon​

| Njål Silverstøl

Mann ser inn i fremtidens arbeidsflate

Fremtidens arbeidsflate

| Eystein Vigerust

Mann i skypemøte

Tjenester i sky trumfer reiser på fly

| Torunn Gaasemyr

Ledelse i skyen

| Hanne Kristine Fjellheim