På hjemmekontor

Korona: Digitalt er den nye normalen

Vi kan digitalisering

Vi har blitt vant til den nye hverdagen etter at korona snudde den opp-ned. Helsa er fortsatt det aller viktigste, og Sopra Steria følger gjeldende råd og anbefalinger. Det er også viktig for oss å holde hjulene i gang, for kundene våre, medarbeiderne våre og for samfunnet som helhet. I dag er konsulentene i full gang med oppdragene både fra hjemmekontor og hos kundene.

For å begrense smitte sitter svært mange fortsatt på hjemmekontor, og det vi trodde skulle være en midlertidig situasjon har blitt den «nye normalen» der virksomhetene må tenke nytt, tilrettelegge for nye digitale verktøy og dermed endre arbeidshverdagen. 

Sopra Steria har bred kompetanse innen digitalisering, brukeradopsjon og endringsledelse, og kan hjelpe deg og virksomheten din med å tilrettelegge for en digital arbeidsplass uavhengig av digital modenhet. Digitalisering kan hjelpe dere med effektiv samhandling i arbeidshverdagen på hjemmekontorene. Heldigvis har vi selv verktøy for digital samhandling på plass, og kan fortsette å levere på samfunnskritiske prosjekter, og samtidig hjelpe dere med å ta i bruk slike verktøy. Vi kan gi råd om det som nå skjer digitalt, alt fra strategi, ledelse og kultur til daglig drift, workshops, konferanser og arbeidsmøter.

Fortell oss hva dere har behov for, og vi kan finne innovative og effektive løsninger sammen med dere!

Evaluering av pandemihåndtering

Regjeringen har nedsatt en uavhengig kommisjon for å sikre en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av koronapandemien. Derfor har mange statlige virksomheter og kommuner nå begynt eller skal begynne med å evaluere egen virksomhet i forbindelse med pandemien.

Evalueringen er viktig for å forstå styrker og svakheter i planverk, håndtering og organisering. Det er også viktig å lære hva som kan forbedres i krise- og beredskapsplaner.

Sopra Steria har kompetansen til å bistå med denne evalueringen. Vi hjelper virksomheter med innsikt i egen håndtering og hvordan de kan forbedre seg. Vi kan å evaluere og vi har kunnskap om den nye malen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Vil du vite mer om hvordan vi kan bistå?

Kontakt:

Ola Grønning

Leder
Telefon: 40 84 18 33
ola.gronning@soprasteria.com

 Kollegaer ved pc

Digitale samhandlingsverktøy

Uten digitale verktøy hadde det ikke vært så enkelt å ta samfunnsansvar med å begrense smitten. Nå tar vi det i bruk i stor skala for å løse oppgavene hjemmefra, samhandle bedre med kunder og leverandører, og for å kunne kommunisere på tvers av landegrenser, tidssoner og geografisk beliggenhet. 

Vi setter opp samhandlingsløsninger (teknisk oppsett), og hjelper dere å ta i bruk løsningen (brukeradopsjon). Vi kan også hjelpe til med drift og forvaltning av digitale samhandlingsløsninger.

Vi har mange eksperter på flere ulike løsninger, så kontakt oss gjerne for å finne ut hva som passer dere best.


Kontakt:

Per Sivertsen

Direktør for samhandling, Business Consulting
Telefon: 48 40 89 78
per.sivertsen@soprasteria.com

Avatarer_Foto_Spatial Collaborative Room

Sikkerhet

Digitale løsninger må takle både dagens og morgendagens trusselbilde. Sopra Steria har mer enn 100 dedikerte sikkerhetsspesialister i Norge. Vi kan tilby et av landets desidert beste og største miljøer på sikkerhet, fra strategisk, taktisk og til operative sikkerhetsoppgaver. Vi har faglig bredde, samtidig som vi har spisskompetanse innen områder som hendelseshåndtering, personvern, risikostyring, sikkerhetsarkitektur, nettverk og applikasjonssikkerhet.  

Les mer om hva vi leverer innen sikkerhet

Kontakt:

Jørgen Rørvik

Direktør for cybersikkerhet
Telefon: 97 05 77 30
jorgen.rorvik@soprasteria.com 

 

Fyrtårn som lyser gjennom tåken

Kurs: Jobb bedre sammen digitalt

Nå er det digitale arbeidsverktøy som gjelder, og øvelse gjør som kjent mester. Vil dere lære mer om praktisk bruk av digitale samhandlingsverktøy, hvordan presentere eller samarbeide bedre digitalt eller å håndtere Office-programmene effektivt? Vi tilbyr flere skreddersydde kurs for din virksomhet. 

Alle kursene foregår digitalt, så lenge vi ikke kan treffes. Du finner informasjon om påmelding og praktiske detaljer i kursoversikten. Du kan bestille kursene enkeltvis eller som kurspakke.


Kontakt:

Iselin Songe-Møller

Leder for tjenesteutvikling, Business Consulting
Telefon: 95 93 41 01
iselin.songe-moller@soprasteria.com

Håndtere risiko og nye muligheter i en usikker tid

Sopra Steria bistår ledere med å identifisere og håndtere både vesentlig risiko og nye muligheter, og sikre god prioritering når omgivelsene endres løpende. Nå er det nødvendig å tenke nytt rundt hvordan ressurser kan omstilles og omdisponeres, for å effektivisere og skape nye muligheter, inntektsstrømmer og partnerskap.

Vi har unik ekspertise som digitaliseringspartner for offentlig og privat sektor, og deler gjerne innsikt og råd. Vi har lang erfaring i å sikre gode og effektive prosesser, og vet hvilke virkemidler som kan gi effekt på ulike nivå og områder. Vi støtter også med styring av kritiske prosjekter som må leveres smidig.

Ta gjerne kontakt for å drøfte og høre mer om hvordan vi kan bistå. 

Kontakt:

Mona Myrvang Johansen

Direktør for strategi, forretningsdesign og styring
Telefon: 90 18 88 83
monamyrvang.johansen@soprasteria.com

Illustrasjon: Fremtidens arbeidsflate

Fjerninspeksjoner hindrer smitte

Har dere utfordringer med å holde fabrikker åpne og holde produksjonen i gang? 

Er det vanskelig å sende serviceteknikere, vedlikeholdsarbeidere og spesialister mellom fabrikker på grunn av smittefaren? Disse problemstillingene har Sopra Steria løst for en rekke industrier både i Norge og globalt.  

Vi kan fortelle hvordan blandet, utvidet og virtuell virkelighet (MR, AR, VR), og HoloLens kombinert med moderne samhandlingsteknologi, kan kutte kostnader, effektivisere arbeidet og, ikke minst, redusere risiko. Vi har eksperter på disse løsningene, så kontakt oss gjerne.

Kontakt:

Torbjørn Meland

Direktør for applikasjonsutvikling
Telefon: 91 15 79 33
torbjorn.meland@soprasteria.com 

 

 

Fjernstyring for kunden Åkerblå

Effektivisering og lønnsomhetsforbedring

Har kunder og viktige leveranser uteblitt, så er det viktig å ta de rette grepene for å holde likviditeten og selskapet i gang. 

Konsulentene våre har bred og lang erfaring for å kartlegge de viktigste tiltakene, og kan hjelpe kundene gjennom økonomiske kriser. Vi hjelper dere å prioritere og finne ut hva dere kan gjøre for å effektivisere og få opp lønnsomheten igjen. 

Vi har bred kompetanse på dette området, og kan hjelpe dere med å kartlegge og implementere tiltak.  


Kontakt:

Rolf Olufsen

Consulting Director 
Telefon: 92 46 34 49
rolf.olufsen@soprasteria.com

En kvinne sitter ved en pc og tar notater
Vil du vite mer?
Mona Myrvang Johansen
Mona Myrvang Johansen Direktør for strategi, forretningsdesign og styring
Per Sivertsen
Per Sivertsen Leder for Microsoft 365 og samhandling
Iselin Songe-Møller
Iselin Songe-Møller Leder for tjenesteutvikling
Ola Grønning
Ola Grønning Leder
Vil du vite mer?
Jørgen Rørvik
Jørgen Rørvik Direktør for cybersikkerhet
Rolf Olufsen
Rolf Olufsen Consulting Director
Torbjørn Meland
Torbjørn Meland Direktør og salgsansvarlig innen applikasjonsutvikling og -forvaltning

Blogginnlegg til inspirasjon nå

Krise er lakmustest for virksomhetskulturen

| Vibeke Rørvik

Ledere, finn frem våpnene tillit, involvering og god planlegging

| Anne Karin Augland, Vibeke Rørvik

God digital jobbkultur kan holde arbeidet i gang gjennom krisen – her er seks råd

| Iselin Songe-Møller

Et digitalt trusselbilde i krisetid

| Vegar Åsmul

Hacket med psykologi som våpen

| Hassan Ahmad

Ny sikkerhetslov: Større frihet gir større ansvar

| Ida Thorsrud, Inger-Lise Utland, Martin Kjellevand, Jørgen Raste

Ledelse i skyen

| Hanne Kristine Fjellheim