Illustrasjon_Stjerne på grønn bakgrunn

Hva betyr det å være en datadrevet virksomhet?

Det som skiller en datadrevet virksomhet fra andre, er at de baserer beslutningene sine på data, og bruker innsikt til å forbedre prosesser og fornye forretningsmodeller.

Gevinstene er blant annet raskere og smartere beslutninger gjennom å få tilgang til styringsinformasjon i kombinasjon med egen kunnskap og erfaring. Dypere kundeinnsikt gjør det mulig å bedre kundeopplevelsen gjennom brukersentrert innovasjon, kommunikasjon og forretningsutvikling. Virksomheten blir en smidig virksomhet som raskt kan tilpasse seg endringer i teknologien og markedet.

Vi ser at fremgangsrike bedrifter ofte har gode prosesser for å forvalte sine data, teknologi som gjør det mulig og medarbeidere som vet hvordan det skal brukes. Ofte er disse bedriftene godt i gang med å automatisere og berike sine forretningsprosesser med data og innsikt.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Sopra Steria har erfaring fra mange prosjekter der data skaper verdi for å støtte virksomhetens eksisterende forretningsprosesser. Vi starter med å sette mål for det vi skal løse sammen, og dermed øker sjansen for at data kan bli det gode beslutningsgrunnlaget slik at du øker styringsevnen.

Vi kan hjelpe med innsikt i ulike kundegrupper, handlingsmønstre, slitasje på utstyr eller salg av ulike produktgrupper. Dermed skaffer du deg bedre grunnlag for å ta beslutninger om produkt- og tjenesteutvikling, drift og vedlikehold eller salg og markedsføring. Du kan få innsikt i forretningsprosessene ved å identifisere mønstre, avdekke flaskehalser og ineffektivitet, slik at virksomheten kan forbedre eller automatisere prosesser.

Sopra Steria er en ende-til-ende leverandør og kan bistå med alt fra tekniske løsninger til forretningsforståelsen for å nå målet om å bli en datadrevet virksomhet.

Stikkord for hva vi jobber med

Automatisering, blandet virkelighet (MR), datadrevet analyse, endringsledelse, gevinstrealisering, kunstig intelligens (AI), maskinlæring, prosessforbedring, strategiarbeid, utvidet virkelighet (AR), virksomhetsstyring og mye, mye mer.

Lynskarp-foredrag med våre eksperter

Datadrevne virksomheter trenger nye typer infrastruktur- og plattformtjenester

See the video

Du kan ikke installere deg til en smartere business

See the video

Vinn kunden gjennom datadrevet kundeinnsikt

See the video

Blogger

Fem digitaliseringsvettregler

| Jette Ås Harbo, Mathilde Sørensen, Gitte Tellevik

Kundene vinnes på nett – med hjelp av data

| Sunniva Flotiin

Vil koronapandemien bane vei for kvantedatamaskiner?

| Andreas Ahlgren

2 verktøy for å fremskynde adopsjon av AI

| Sumit Sah


Ingen revolusjon uten nasjonale grep for kunstig intelligens

| Gunnar Mørne, Lars Ødegaard

Hva er egentlig rett og galt for roboter?

| Lillian Røstad

Nyheter

Vil du vite mer?
Johan Wiqvist
Johan Wiqvist Avdelingsleder Business Analytics, Applications

Kontakt oss

Kryss av i boksen for å bekrefte*