Santander: Økt lønnsomhet med datadrevet markedsføringsstrategi

| minutter å lese

Santander Consumer Bank er en nordisk bank som tilbyr bilfinansiering, lån, kredittkort og spareprodukter. I Norden har banken over 1500 ansatte. Santander Consumer Bank AS er en del av Banco Santander, et av verdens største finanskonsern. De har over 200 000 ansatte og 144 millioner kunder over hele verden.

Utfordringen: Øke lønnsomhet i kampanjer

Sommeren 2019 fikk Santander Norge sin egen Google Marketing Platform. Plattformen gjør dem i stand til å ha full kontroll på egne kampanjer og sporingsdata, og gir deres markedsavdeling førstehånds kunnskap og innsikt i kampanjekjøring. Santander ønsket å øke sin lønnsomhet i sine programmatiske display-kampanjer, og vi fikk utfordringen med å jobbe med dette. Så langt var det bare blitt gjennomført nokså tradisjonelle display-kampanjer, og Santander trengte hjelp til å skifte til en mer datadreven markedsføringsstrategi.


Lommebok med bankort

Hva bisto Sopra Steria med

Vi ville utnytte mange nye muligheter som følger med bruk av Google Marketing plattformen og eierskap til egen data. Dette var tiltak som ble satt i gang: 

  • Bruk av Labs´ bannersystem for dynamisk innhold: for å vise ulike budskap til forskjellige målgrupper. Oppsettet tillater og langt større grad av testing og forenkler produksjons- og godkjenningsprosesser for materiellet.  
  • Omfattende testing: av materiell pr segment og enhet. Vi bruker ca. 30 formater, og noen av dem er egnet til mobil, mens andre fungerer bedre med desktop.
  • Bruk av maskinlæring: Vi begynte å bruke en ny funksjon i betaversjon i januar;  “Custom bidding”. Med “Custom bidding” kan vi jobbe mot langt mer presise målsettinger. Istedenfor å evaluere kampanjer etter CPA (Cost pr Action), har vi i stedet brukt forskjellige datapunkter i kjøpsprosessen med ulik vekting for å få et bedre, mer realistisk bildet av kundereise og treffe dem som mest sannsynlig vil bli kunde på et tidligere tidspunkt. 
  • Bruk av førstepartsdata for å lage relevante målgrupper til både målretting og ekskludering
Par sitter og drikker kaffe sammen

 

Verdi: Maskinlæring gir bedre kontroll på markedsføringen

Kombinasjonen av maskinlæring, bedre segmentering og bedre rekkevidde gjør at vi nå er i stand til å treffe personer i “real time”, som er mer troende til å bli kunde. Slik blir budgivning og optimaliseringen mer nøyaktig. 

CPM (kost per tusende visning) ble redusert med 86% av opprinnelig pris. Dette gjør at vi kan kjøpe langt flere visninger til samme, eller mindre, budsjett og treffe flere folk med vår markedsføring. Som konsekvens har vi doblet ROASen (Return on Ad Spend) - altså doblet inntjening på hver krone brukt til markedsføring. Strategisk sett, trenger Santander ikke å investere så mye i kortvarige kampanjer som gir begrenset resultater, men i stedet kan vi bruke tid til å forbedre always-on kampanjer som treffer riktig.

Santander kan fortsatt opprettholde sin gode relasjon med de norske avisene som tilbyr synlighet gjennom private deals, samtidig som de tar bruk finesser innen programmatisk annonsering for å øke rekkevidden og treffe rette målgrupper med relevant budskap. Google Marketing Platform gir oss også tilgang til en stor mengde data som brukes til å optimalisere kampanjene over tid.

God bruk av programmatisk annonsering i Google Marketing Platform har rett og slett gitt bedre kontroll over markedsføringen. Dette gjør at Santander kan ta bedre beslutninger når det gjelder budsjett og budskap, samt reagere raskere på markedsendringer takket være maskinlæring og automatisering. Dette gir oss en mer effektiv markedsføring.

Petter Johnsen

Petter Johnsen

Konsulent, markedsføringstjenester

dataanalyse-og-innsikt

Lignende innhold

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle