Norad: Leseressurser på over 150 språk

| minutter å lese

Sammen med The Global Book Alliance etablerte Norad et hurtigresponsprosjekt for å utvikle en kuratert samling av høykvalitets åpent lisensierte leseressurser på over 150 språk.

Utfordring

I samarbeid med UNESCO COVID-19 Education Coalition, jobber The Global Book Alliance med Norad i front, for å hjelpe foreldre, lærere og skoler med å legge til rette for alternative læringsmuligheter for å sikre kontinuitet i barns utvikling av grunnleggende leseferdigheter i perioder med skolestenging.

Sammen med The Global Book Alliance etablerte derfor Norad i april et hurtigresponsprosjekt for å utvikle en kuratert samling av høykvalitets åpent lisensierte leseressurser på over 150 språk. Dette er et utvalg av ressurser med høy kvalitet som gjøres tilgjengelig for skoler, organisasjoner og husholdninger gjennom et kryssplattformsøk. Alt innhold er undersøkt og bekreftet som pedagogiske ressurser gjennom en internasjonal kvalitetssikringsprosess.

Hva bisto Sopra Steria med

Vi jobbet etter en designprosessen som var forankret i en forståelse av brukeregenskaper, behov og utfordringer. I prosjektet benyttet vi oss av smidige metoder - med fokus på tidlig leveranse av  første minimum levedyktige produkt, basert på adaptiv planlegging og evolusjonær utvikling.

Teknologi

Wordpress passet godt for dette prosjektet, da vi kunne bruke Wordpress-funksjonalitet som tilpasset taksonomi og post-typer for informasjonsarkitektur. Vi analyserte først designet og sammen med kunden opprettet vi en datamodell som var generisk nok til å støtte ulike typer ressurser som bøker, spill osv. Vi valgte å bruke den innebygde databasen i Wordpress slik at vi kunne benytte det innebygde administrasjonsgrensesnittet samt lage avanserte spørringer basert på taksonomier og innholdstyper.

Vi opprettet importrutiner som importerte store mengder ressurser til databasen, noe som også sparte tid for kunden. Vi valgte å dele opp funksjonalitet i flere plugins – på dette måten la vi til rette for gjenbruk av eks. layoutblokker i andre lignende prosjekter hos Norad.

Ved å lage Wordpress-temaet for nettstedet fra bunnen av, reduserte vi mye overhead. Det gav oss også den kontrollen og strukturen vi ønsket for et moderne frontend miljø. Vi benyttet oss av verktøy som typescript og sass som  ble samlet i en pakke ved hjelp av Webpack.

Som en del av vår smidige tilnærming, implementerte vi også et system for automatisk distribusjon ved hjelp av github-handlinger, slik at kunden og QA-teamet raskt kunne bekrefte og gi tilbakemelding på nye funksjoner.

tre mobiler som visualiserer løsningen


Hvordan skapte dette verdi for kunden

Løsningen ble lansert i en beta-versjon kun 8 uker etter første arbeidsmøte i prosjektet. Da inkluderte plattformen over 11 000 ressurser på 150 språk.

Det er planer om å dekke mer enn 250 språk innen utgangen av 2020, med vekt på språk av høy relevans for brukere i lav- og mellominntektsland. Hvor mange leseressurser og hvilke typer ressurser det er per språk, avhenger av tilgjengeligheten av kvalitetssikret innhold fra de valgte leverandørene og vil variere.

For å gjøre søket nyttig for foreldre, lærere og andre brukere, er hovedtyngden av innholdet er på nivå 1-5 i henhold til tekstkompleksitet. Kryssplattformsøket har også et «emergent reader» -nivå som inkluderer lese- og skrivekunnskapsspill og bøker med lite eller ingen tekst per side, samt ressurser som skal leses høyt for barn.

Innholdet inkluderer lesemateriell for de lave klassene som er godkjent av myndigheter for bruk i klasserommet, samt annet høykvalitets tilleggslesemateriale. Søket gjør det enkelt å søke etter nivåer, språk, emner og nøkkelord.

Prosjektet hadde kontinuerlig fokus på å utvikle og lansere løsningen veldig raskt for å imøtekomme det akutte behovet for kuraterte leseressurser under koronapandemien. Løsningen vil stadig videreutvikle brukergrensesnittet basert på målinger av bruk og tilbakemeldinger fra brukere.

Visualiserer løsningen


Fakta om kunden

Norad er en fagetat under Utenriksdepartementet. Deres mandat er å fremme effektiv forvaltning av bistandsmidler og sikre at norsk utviklingssamarbeid er kvalitetssikret og evaluert. Norad skal være Norges innovative kompetansesenter i kampen mot fattigdom, i tett samarbeid med nasjonale og internasjonale kompetansesentre.

Cecilie Eftedal

Cecilie Eftedal

Seniorkonsulent

categoriesexpertisesfamilies

dataanalyse-og-innsikt

design

Lignende innhold

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle