Fjerninspeksjoner sparer reisevei for ekspertene

| minutter å lese

Er det utfordrende å holde fabrikker åpne og holde produksjonen i gang? Er det vanskelig å sende serviceteknikere, vedlikeholdsarbeidere og spesialister mellom fabrikker? Disse problemstillingene har vi løst for en rekke industrier i Norge og globalt.

Bakgrunn

Sopra Steria har erfaring med fjernstyring fra flere prosjekter med kunder i ulike bransjer. Vi har sett hvordan blandet, utvidet og virtuell virkelighet (MR, AR og VR), og HoloLens kombinert med moderne samhandlingsteknologi, kan kutte kostnader, effektivisere arbeidet og, ikke minst, redusere risiko.

Følgende utfordringer møter mange kunder nå: 

  • Risiko: Besøk av service teknikere og vedlikeholdspersonell øker smittefare på fabrikk
  • Spesialister får ikke reise mellom land og flybilletter er utilgjengelige og dyr
  • Tap av effektiv tid når spesialister på reise mye
  • Klimaavtrykk øker ved bruk av flyreiser
  • Reiseutgifter er for høye


Hva kan vi bidra med?

Ved å bruke HoloLens 2, Teams, Intune og Dynamics 365 kombinert med designdreven prosess, kan dere få en løsning som gir teknikere på stedet støtte og hjelp fra eksperter remote. 

Sopra Steria kan skaffe innsikt for å kartlegge prosesser og brukerbehov (use cases), vi kan utarbeide konsept gjennom proof of concept (POC), pilot og utrulling. Vi er også de rette til å veilede og bistå med å sette opp enheter med samhandlingsteknologi. Og vi har ressurser som kan drifte og vedlikeholde systemer. Vi har rettighetene til å selge HoloLens 2-utstyr, og vi kan levere HMS-godkjente briller integrert i hjelmer. 


Hvilken verdi gir dette?

Inspeksjoner og assistanse kan nå gjøres på avstand. Moderne samhandlingsløsninger som HoloLens 2, Teams, Intune og Dynamics 365 kan kombineres, slik at teknikere på stedet kan få hjelp og støtte fra eksperter som sitter et annet sted.

Dette vil spare både tid og penger fordi ekspertene reiser sjeldnere, noe som gir redusert klimaavtrykk med færre flyreiser. Det blir også kostnadsbesparelser gjennom mindre dødtid. Det vil gi økt kapasitet på inspeksjoner og assistanse fra spesialister, og en veldig viktig fordel er at risikoen for smittespredning reduseres.

Vi samarbeider allerede med kunder om slike løsninger. 
Ta gjerne kontakt for presentasjon og demo.

Torbjørn Meland

Torbjørn Meland

Direktør og salgsansvarlig innen applikasjonsutvikling og -forvaltning

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle