Fjernstyringsløsning for kunden Åkerblå

Åkerblå/Holocare: Fjerninspeksjoner med eksperten i den andre enden

Er det utfordrende å holde fabrikker åpne og holde produksjonen i gang? Er det vanskelig å sende serviceteknikere, vedlikeholdsarbeidere og spesialister mellom fabrikker? Disse problemstillingene har vi løst for en rekke industrier i Norge og globalt.

Bakgrunn

Sopra Steria har erfaring med fjernstyring fra flere prosjekter med kunder i ulike bransjer, for eksempel Åkerblå og Holocare. Vi har sett hvordan blandet, utvidet og virtuell virkelighet (MR, AR og VR), og HoloLens kombinert med moderne samhandlingsteknologi, kan kutte kostnader, effektivisere arbeidet og, ikke minst, redusere risiko.

Følgende utfordringer møter mange kunder nå: 

  • Risiko: Besøk av service teknikere og vedlikeholdspersonell øker smittefare på fabrikk
  • Spesialister får ikke reise mellom land og flybilletter er utilgjengelige og dyr
  • Tap av effektiv tid når spesialister på reise mye
  • Klimaavtrykk øker ved bruk av flyreiser
  • Reiseutgifter er for høye


Hva kan vi bidra med?

Ved å bruke HoloLens 2, Teams, Intune og Dynamics 365 kombinert med designdreven prosess, kan dere få en løsning som gir teknikere på stedet støtte og hjelp fra eksperter remote. 

Sopra Steria kan skaffe innsikt for å kartlegge prosesser og brukerbehov (use cases), vi kan utarbeide konsept gjennom proof of concept (POC), pilot og utrulling. Vi er også de rette til å veilede og bistå med å sette opp enheter med samhandlingsteknologi. Og vi har ressurser som kan drifte og vedlikeholde systemer. Vi har rettighetene til å selge HoloLens 2-utstyr, og vi kan levere HMS-godkjente briller integrert i hjelmer. 


Hvilken verdi gir dette?

Inspeksjoner og assistanse kan nå gjøres på avstand. Moderne samhandlingsløsninger som HoloLens 2, Teams, Intune og Dynamics 365 kan kombineres, slik at teknikere på stedet kan få hjelp og støtte fra eksperter som sitter et annet sted.

Dette vil spare både tid og penger fordi ekspertene reiser sjeldnere, noe som gir redusert klimaavtrykk med færre flyreiser. Det blir også kostnadsbesparelser gjennom mindre dødtid. Det vil gi økt kapasitet på inspeksjoner og assistanse fra spesialister, og en veldig viktig fordel er at risikoen for smittespredning reduseres.

Vi samarbeider som nevnt, allerede med kunder om slike løsninger, for eksempel Åkerblå og Holocare.

Ta gjerne kontakt for presentasjon og demo.


***
Remote Inspections & Remote Assist

Do you have challenges maintaining production at factories or other facilities? Is it difficult to send service technicians, maintenance personnel, and specialists between factories? 

We have already solved these problems for several customers locally and international by  using mixed reality, augmented reality and virtual realityBy using HoloLens 2, Teams, Intune and Dynamics 365 you can create a solution that allows technicians on-site to get assistance from remote expertsBenefits are reduced travel and carbon footprint, cost savings, increased capacity on inspections and assistance from specialists, reduced risk of virus outbreak.

About remote inspections

Faglig påfyll med Lynskarp-webinar ved Scott Leaman, Sopra Steria: 

Vil du vite mer?
Torbjørn Meland
Torbjørn Meland Direktør og salgsansvarlig innen applikasjonsutvikling og -forvaltning
Les om lignende prosjekter
Les lignende blogger
Les lignende nyheter

Kontakt oss

Vil du høre mer om lignende prosjekter?

Kryss av i boksen for å bekrefte*

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle