Illustrasjonsbilde med dører i landskap

Dette kan vi

Vi har forretningsforståelsen

Vi bistår kundene våre innen en rekke bransjer og fagområder, og hjelper med å finne frem til utfordringene som er verdt å løse. Vi søker etter de beste løsningene og hjelper med å implementere dem. Målet vårt er at vi gjennom innovasjon skal løse riktig problem – til nytte for virksomheten og brukerne.

Virksomheten din må trolig håndtere transformasjon i usikkerhet, og Sopra Steria har et rammeverk for innovasjon som er kompetansen, metodene, verktøyene og strukturen du trenger for å lykkes med innovasjonsinitiativene. Vi baserer arbeidet vårt på eksperimentelle og anerkjente metoder som Lean Startup og Design Thinking. Det gjør vi for å sikre gode resultater for kundene våre.

Vi brenner for den gode brukeropplevelsen, men dette dekker ikke alt du trenger for å lykkes. Derfor kombinerer vi brukeropplevelse med moderne teknologi og solid forretningsforståelse. Vi sikter oss inn på løsninger som er attraktive, bærekraftige og mulig å gjennomføre – raskt levert og med dokumentert verdi.

Fagområdene våre

Sopra Steria leverer vi et bredt spekter av tjenester innen en rekke fagområder. Gjør utfordringene dine om til muligheter, gjerne sammen med oss og ekspertene våre som er oppdatert på teknologitrendene.


Utvikling og integrasjon Design Ledelse og strategi Sikkerhet Skytjenester og digitale plattformer Test og kvalitet

 

Bransjene vi jobber i

Kundene våre kommer fra mange ulike bransjer. Ofte er det slik at en god løsning for én kunde, kan inspirere til å løse en utfordring hos en annen kunde, uavhengig av bransje.


Bank og forsikring Energi og industri Forsvar og nasjonal sikkerhet Handel og service Helse Medier Offentlig Telekom Transport

Noen av prosjektene 
Koronakrisen: Hva kan vi hjelpe med?
Atlanterhavsveien

Koronakrisen har snudd hverdagen på hodet for oss alle, og det er tiden for å hjelpe hverandre med fagkompetanse, profesjonalitet og medmenneskelighet.

Vi tar med oss kunnskap fra et bredt spekter av fagområder og mange års erfaring, og kan hjelpe dere, kundene våre, med blant annet digital samhandling, risikostyring, og sikkerhet samt kostnadsredusering og lønnsomhetsforbedring for å komme gjennom den verste krisen. 

Se hva vi kan hjelpe med

Sopra Steria Scale up
Who we work with
 

Sopra Steria Scale up kobler oppstartsbedrifter med store kunder
Hvordan får vi utnyttet den innovative kraften som ligger i alle oppstartsbedriftene i landet vårt - og i Europa? Sopra Steria Scale up knytter lovende oppstartsbedrifter til kundene våre, slik at vi får kontakt med de mest engasjerte og smarteste miljøene for å løse utfordringene til nettopp virksomheten din. Vi sørger for at ny teknologi faller i de rette hendene - raskere.