Transport og logistikk

Intelligente transportsystemer muliggjør sikker forflytning av mennesker, varer og kjøretøy. Samfunnsutvikling og klimautfordringer stiller stadig nye krav til effektivitet, sikkerhet og miljøpåvirkning.

Midt i skvisen

Transportsektoren presses fra flere kanter. Stadig flere reisende skaper kapasitetsutfordringer for kjøretøy og infrastruktur. Økonomiske forhold etter finanskrisen begrenser investeringsmulighetene til mange selskaper. Samtidig stiller klimakrisen og samfunnsmessige hensyn stadig høyere krav til bærekraftig og miljøvennlig drift.

Nye handelsmønstre og økt globalisering gir økte logistikkutfordringer knyttet til pålitelighet, sporbarhet og ytelse kombinert med kostnadseffektivitet.

Deregulering har medført et utfordrende forretningsklima med økt konkurranse, internasjonalisert drift og en rekke oppkjøp og fusjoner.

Vi kan bidra

I mer enn 40 år har Sopra Steria bistått virksomheter i transport- og logistikksektoren. Mer enn 600 av våre spesialister jobber dedikert innen sektoren. Oppdragene våre omfatter alt fra IT-strategisk rådgiving til utvikling av systemer for trafikkovervåkning, billettering og sanntids reiseinformasjon.

Mange stoler på oss

Vi har levert overvåknings- og informasjonsløsninger til flyplasser over hele verden, blant annet Charles de Gaulle, Orly, Frankfurt og Roma. Vårt Traffic Expert trafikkovervåkningssystem sørger for trygg fremkommelighet på motorveier over hele Europa og ble blant annet brukt under ombyggingen av Motorring 3 i København. Store deler av det europeiske jernbanenettet benytter vårt overvåkningssystem Europtirails.

Noen av våre kunder

  • Europark
  • Flytoget
  • Norwegian
  • NSB
  • Posten
  • Ruter