Vil du hjelpe våre kunder med å forstå det økende digitale trusselbildet?

Informasjonssikkerhetsrådgiver

 • Frist: 2022-08-31
 • OSLO
Søk nå

Om stillingen

Alle bør være opptatt av informasjonssikkerhet! Det mener i hvert fall vi. Og vi vil veldig gjerne hjelpe til slik at flere aktører i samfunnet blir bevisste på nettopp det.. 

I vår digitale hverdag øker betydningen av informasjonssikkerhet både for den enkelte og for virksomhetene. Det gjelder å ha oversikt og kontroll. Det gjelder å være klar når angrep skjer. Det gjelder å ha øvd på hendelser. Det gjelder å ha økt bevisstheten hos oss som ansatte, slik at vi har bedre forståelse for trusler og sårbarheter knyttet til den informasjonen vi forvalter og produserer. Langt fra alle gjør dette godt – og her kommer du inn.

ADVARSEL: Denne stillingsannonsen er veldig lang. Grunnen er at vi ikke ser etter én spesifikk profil, men ønsker oss nye kolleger med mange forskjellige bakgrunner og erfaringer. For å favne spekteret, og samtidig få sagt litt om oss og hva vi driver med, så må det noen ord til. Håper du holder ut!
 
Dette gjør vi

Vi i Sopra Sterias fagmiljø for informasjonssikkerhet hjelper offentlige og private virksomheter med å forbedre sin sikkerhet. Vi jobber i spennet mellom teknologi/IT-systemer, og individene som bruker teknologien. Derfor trenger vi folk som forstår seg like godt på mennesker, organisasjoner og samfunn, som teknologi og verktøy.
Eksempler på hva vi hjelper våre kunder med:
 • Utrede, planlegge og etablere risikobasert styring av informasjonssikkerhet, inkludert alt fra rådgivning og sparring med ledelsen, via implementering til opplæring og støtte til ansatte.
 • Øke bevisstheten hos medarbeidere gjennom å finne ut hva som vil trigge akkurat denne rollen til å være opptatt av informasjonssikkerhet
 • Gjennomføre risikovurderinger slik at virksomhetene blir klar over den risikoen de står overfor slik at de riktige tiltakene kan iverksettes
 • Kartlegge og vurdere sikkerhetstilstanden slik at virksomhetene kan få oversikt over hvor de er som grunnlag for videre prioritering av ressurser
Vi engasjeres for alt fra enkeltstående workshops, via utredninger og kartlegginger som strekker seg over noen måneder, til langvarige samarbeid over flere år.
 
Dette er oss
Vi har plass til flere på laget vårt! Vi er mellom 25 og 60 år. Vi har bakgrunn som ingeniører, informatikere, økonomer, jurister, i tillegg til at flere av oss er utdannet innen samfunnssikkerhet og IT-ledelse. Vi har stor variasjon i hvor vi har arbeidet, før vi nå jobber sammen i Sopra Steria, og vi er kanskje ikke de man først ser for seg at jobber som konsulenter i et internasjonalt konsulenthus best kjent fra IT-bransjen. Men det er nettopp det vi gjør, for kompetansen og erfaringen vår er svært ettertraktet og verdifull i det digitale skiftet.

Miljøet vårt er – til felles med resten av Sopra Steria – preget av en sterk delingskultur, der vi hjelper hverandre og deler fritt av kunnskap og erfaringer. Vi trives godt i hverandres selskap, både når vi treffes i forbifarten og på regelmessige faglige og sosiale samlinger. Det er ikke uten grunn at Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass i sin størrelsesorden seks år på rad!
 
Vår smørbrødliste – Hvem er du?
Folk med forskjellige bakgrunner og interesser kan passe til det spekteret av oppdrag vi påtar oss. Under har vi listet opp alt vi kommer på av egenskaper og erfaringer vi kunne tenke oss i en ny kollega. Hvis du kan krysse av på nok punkter i hver kategori vil vi gjerne høre fra deg.
 
Arbeidserfaring/Roller
Vi ser etter deg med erfaring fra én eller flere av disse stillingene/rollene:
 • Prosjektleder
 • Leder
 • Konsulent
 • Sikkerhetsrådgiver/sikkerhetsleder
 • Risk manager/rådgiver innen risikostyring
 • Internkontroll
 • IT-revisor

Har du mange års arbeidserfaring? Det er ikke et hinder hos oss om du er «godt oppi årene», så lenge du er motivert for jobben, engasjert i arbeidet og holder deg faglig oppdatert.
 
Utdanning
Så lenge du har en interessant kombinasjon av erfaringer, ferdigheter og personlige egenskaper tror vi ikke det er så viktig nøyaktig hva du har studert. Du må imidlertid ha en master- eller doktorgrad for å være aktuell.
 
Personlige egenskaper
Vi ser etter deg med fire eller flere av disse egenskapene:
 • Analytisk, god til å se og forstå sammenhenger
 • Initiativrik og løsningsorientert
 • Kan snakke trygt og tillitsfullt med ledere
 • Samarbeider godt med både tekniske og ikke-tekniske ressurser
 • Stor iver etter å holde deg oppdatert og lære mer - ser verdien av, og er glad i, å dele av egen kunnskap med kunder, kolleger og samfunnet ellers
 • God til å lytte, stille riktige spørsmål og finne frem til kjernen i en problemstilling
 • God til å formidle et budskap til kolleger og kunder
 • God til å bygge felles forståelse i grupper, og skape konsensus
 • God på samhandling, ikke minst å tilrettelegge for samhandling mellom andre
 • Interesse for teknologi
 • Opptatt av at beslutninger tas basert på risiko
 
Ferdigheter, kunnskap og erfaring
Vi ser etter deg som kan krysse av på tre eller flere av følgende:
 • Verdivurdering, trussel- og sårbarhetsvurderinger
 • Erfaring med prosessarbeid i ulike former, for eksempel kartlegging/modellering/ forbedring, evt. interesse for å drive med dette
 • Kjennskap til standarder og lovverk som ISO 27-serien, Standard of Good Practice (ISF), NS 5814, Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse, sikkerhetsloven, personvernforordningen/GDPR
 • Kjennskap til teknologier som f.eks. RPA, nasjonale felleskomponenter og skytjenester
 • Risikostyring, herunder risikovurderinger og oppfølgning av tiltak
 • Opplæring, kommunikasjon og bevisstgjøring ved innføring av beste praksis innen sikkerhetsstyring og risikostyring
 • Etablering av internkontroll
 • Oppbygging av sikkerhetsorganisasjon og endringsledelse
 • Evne til å identifisere hvordan ledelsessystem for informasjonssikkerhet kan og bør etableres for å understøtte virksomhetens mål og prosesser
 • Opplæring, kommunikasjon og bevisstgjøring innen sikkerhet
 
Skal vi ta en kaffe?
Hvis du er sikker på at dette er noe for deg, sender du en søknad, enkelt og greit.
Er du nysgjerrig, men ikke helt sikker? Send i så fall en e-post til anette.hansen@soprasteria.com med din CV, LinkedIn-profil eller bare et avsnitt eller to med det viktigste om din bakgrunn, så tar vi en titt for å se om dette kan være noe for deg.

Om oss

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, og har de siste seks årene blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap. Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. I 2021 ble EGGS en del av Sopra Steria for å styrke satsingen på designdrevet innovasjon. Sammen er de en helhetlig og strategisk endringspartner for fremtidens virksomheter. Sopra Steria har 46 000 medarbeidere i 25 land, og hadde en omsetning på € 4,7 milliarder i 2021. I Norge sørget 2400 medarbeidere for en årlig omsetning på over 3 milliarder kroner i 2021.

Sopra Steria - et fantastisk sted å jobbe

Se video

Adresse

OSLO

Biskop Gunnerusgate 14 A
0185 OSLO


Vil du vite mer?