Hvorfor jobbe her?

Den viktigste årsaken tenker vi, er muligheten til å bryne deg på og lære av et stort og dyktig fagmiljø. Vi har bransjens bredeste miljø for teknologer, og vi er opptatt av godt samarbeid på tvers av avdelingene.

Sopra Steria er et endringsvillig og kunnskapsdrevet selskap, og det er ikke uten grunn vi er blitt kåret til Norges beste arbeidsplass flere år på rad. Vi har et arbeidsmiljø som passer de fleste. Se våre ledige stillinger eller send en  åpen søknad.

Ledige stillinger


GPTW_Røde_ballonger_440x325

Hvordan er det å jobbe på Norges beste arbeidsplass?

Det handler ikke om å vinne denne tittelen. Det handler om å få bekreftet effekten av vårt arbeid med å forbedre oss, og at folk har det godt på jobb, til tross for krisetider. 

Person_holder_emneknaggskilt_440x325

Følg Sopra Steria

Ta gjerne en titt på Instagram-kontoene våre
@soprasteria_no og @soprasteriagraduate.
Der får du et førsteinntrykk av den gode stemningen, og hvordan det er å jobbe hos oss.

Hvordan er det egentlig å bytte jobb fra hjemmekontor?

Spiller det noen rolle hvilket selskap du jobber i når du likevel sitter hjemme? Hvordan blir en kjent med kollegaer uten å møtes fysisk? Og hva skiller egentlig Sopra Steria fra andre arbeidsplasser? Bli kjent med Ingrid, Vegard og Elisabeth som forteller litt om deres opplevelser da de byttet jobb i annerledesåret 2020.

Ingrid deler sin historie

Se video

Hør Vegard fortelle

Se video

Og hva Elisabeth tenker

Se video

Noen av prosjektene våre

Du kan få jobbe med et spekter av samfunnsnyttige og spennende prosjekter. Du blir en del av en gjeng med høyt kompetansenivå på tvers av teknologier, med godt humør og masse stå-på-vilje.

 

Digitaliseringsdirektoratet: Virksomhetsstrategi som setter retningen

jun 22, 2021, 12:39
Title : Digitaliseringsdirektoratet: Virksomhetsstrategi som setter retningen
Button label :

Bakgrunn

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) er resultatet av sammenslåing mellom Difi og Altinn i 2019. Deres oppdrag er å bidra til raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor. Etter ett års drift skulle en virksomhetsstrategi på plass, og Digdir ønsket bistand til å lede en smidig strategiprosess for å klargjøre overordnede strategiske mål og tiltak de neste årene. Strategien skal være enkel, tydelig, gjenkjennelig og motiverende. Den består av fire effektmål med tilhørende tiltak, og vil oppdateres årlig gjennom styringsprosessene til Digdir. 

Prosjektet ble organisert med en styringsgruppe som besto av toppledelsen i direktoratet og tillitsvalgte, samt en arbeidsgruppe med mellomledere og medarbeidere fra hver avdeling. 


Hva bidro Sopra Steria med?  

Sopra Steria ledet strategiprosessen og hadde ansvar for fremdrift med leveranser og milepæler, samt tilnærming og metode, Vi planla og gjennomførte digitale arbeidsmøter og workshops med Miro som arbeidsverktøy, utarbeidet relevante analyser og fasiliterte strategiske diskusjoner med arbeidsgruppen og styringsgruppen. Resultatene ble fortløpende forankret og presentert for direktør- og styringsgruppe.

 

Mål og tiltak i strategien tok utgangspunkt i en ekstern kartlegging av forventningene til direktoratet og interne behov. Her ble forventningene kartlagt og sammenfattet på bakgrunn av styrende dokumenter og intervjuer med interessenter ble gjennomført for å samle det som ikke var formelt nedskrevet.

 

Sopra Steria utarbeidet en intervjuguide og gjennomførte intervjuer med en rekke ledere i offentlig og privat sektor. I tillegg identifiserte vi kriterier for strategien med utgangspunkt i interne behov. Vi sammenstilte forventningene og kriteriene som utgangspunkt for diskusjon av strategiske temaer i arbeidsgruppen. Underlaget ble førende for etablering og prioritering av mål og tiltak i den kommende perioden.

 

Gjennom en iterativ prosess ble det raskt utarbeidet et helhetlig strategiutkast som tok runden på høring i organisasjonen for å få tilbakemelding og innspill fra de ansatte. Tilbakemeldingene ble strukturert og kategorisert av Sopra Steria, og deretter behandlet av arbeids- og styringsgruppen. Strategien ble oppdatert slik at den ivaretok innspillene, og den ble gjennomgått og forankret i organisasjonen og ledergruppen med gode tilbakemeldinger.

 

Hvilken verdi skapte dette for kunden?

Sluttresultatet ble et ambisiøst, spisset og levende dokument med strategiske mål og tiltak for direktoratet frem mot 2025, som understøtter ambisjonen for Digitaliseringsdirektoratet om samordnet digitalisering av offentlig sektor.

Strategien setter en tydelig retning for direktoratet fremover og er et godt utgangspunkt for styring og prioritering på kort og lang sikt. Den skal forvaltes dynamisk og tiltak skal løpende oppdateres i takt med at prioriterte tiltak settes ut i livet. 

Sopra Steria ledet prosjektet i mål, og leverte tilnærming og metode, prosessbistand, analyser og underlag som sikret etablering av en tydelig strategi for direktoratet de neste årene. Prosjektet leverte på en stram tidsfrist og i tråd med kundens rammer og forventninger. Vi ga også konkrete anbefalinger om hva som bør være neste steg for å sikre implementering av strategien. 

Tags :

Student eller nyutdannet

Ønsker du en rakettstart på karrieren som student på siste året eller nyutdannet innen IT, økonomi eller design? Da kan en graduate-stilling eller sommerjobb hos oss være aktuelt for deg!

Les mer 

Medarbeidere forteller

Øk energien i digitale møter med disse oppvarmingsøvelsene

| Eli Toftøy-Andersen

To år på Norges beste arbeidsplass!

| Victoria Urdshals Holm

Slik kan vi få mer mangfold i norsk næringsliv

| Nana Stojanovic

Sterk internkultur

I Sopra Steria er vi opptatt av å dyrke samarbeid ved å dele med kollegaer, kunder og samfunnet. Dermed gjør vi hverandre litt klokere og stadig bedre. Dessuten er vi gode på å heie på hverandre. For vi vet at vi får til veldig mye mer sammen enn vi gjør hver for oss!

Les mer

Bli litt kjent med oss

Vil du vite mer?
Ida Sveen
Ida Sveen Senior HR-rådgiver