HR Software

Sopra HR Software er et datterselskap av Sopra Steria som leverer avanserte HR-løsninger perfekt tilpasset behovene til HR-avdelinger i mellomstore til store virksomheter.

Løsningene Pléiades og HR Access møter flere av behovene vi ser både offentlige og private kunder har innenfor områdene personaladministrasjon og lønn, tid og aktivitetsstyring, talenthåndtering, Core HR International, karriereutvikling og samhandling. Løsningene leveres enten som lokale installasjoner eller via outsourcing, og er utviklet for å reflektere nye arbeidsmåter, særlig på mobile felter.

Sopra HR Software er etablert i ti land – Frankrike, Spania, Belgia, Luxembourg, Sveits, Italia, Tunisia, Marokko, Storbritannia og Tyskland – men leverer sine løsninger til over 850 kunder i 54 land.

Innovasjon og R&D: Kontinuerlig kompetanseutvikling gir oss en unik ekspertise

Sopra HR Software investerer tungt i forskning og utvikling for å kunne møte de utfordringene som selskapets kunder står overfor. I tillegg utvikler Sopra HR Software kontinuerlig sin ekspertise på nye trender, som for eksempel betydningen av digital teknologi på HR-funksjoner, og hvordan digital teknologi kan styrke samhandling med ansatte og andre aktører.

Nærhet til kundene

Sopra HR er opptatt av å lytte til kundenes behov for å forstå problemstillingene og levere tilpasset rådgivning og service. Egne brukererfaringsnettverk som er etablert i ulike deler av verden spiller også en viktig rolle i dette arbeidet.

logo-soprasteria-soprahr

Vil du vite mer?

Se soprahr.com