Sosiale virksomheter

Sosiale nettverk er et fenomen. De inntok forretningsverdenen med generasjon Y, hvor de raskt etablerte sterke koblinger mellom ansatte, og mellom virksomheten og kundene.

Riktig kompetanse i sosiale nettverk kan stimulere til samarbeid og fremme verdiskapende samhandling.

Sosiale nettverk kan bidra til kunnskapsdeling og innovasjon, men de kan også fungere som en viktig drivkraft for å fremme merkevarer og etablere et fellesskap og samhold internt i virksomheter.

Verdiskapende sosiale nettverk

Sopra Steria designer og etablerer verdiskapene interne sosiale nettverk i respons til kundens spesifikke problemstillinger:

  • Internkommunikasjon: For å dele informasjon og styrke fellesskapsfølelsen i virksomheten.
  • Medarbeidertjenester: Sentralisering av virksomhetens interne tjenester overfor sine medarbeidere (HR-tjenester, IT-tjenester, ansattegoder og lignende).
  • Prosjektstyring: Ledelse av komplekse prosjekter som involverer mange interessenter spredt på ulike geografiske lokasjoner, eller for mobilisering av eksterne partnere.
  • Kunnskapsdeling: Deling av kunnskap og erfaringer på en effektiv og inkluderende måte. Systemer for å sikre kunnskapsoverføring mellom ulike nivåer i organisasjonen.
  • Styring av informasjonskapital: Sikre tilgang til, og muligheten til å dele, ustrukturert informasjon produsert av selskapet og dets interessenter.
  • Administrasjon og opprettelse av interne grupperinger: Oppmuntre til utveksling av informasjon og innovasjon i virksomhetens fagmiljøer.
  • Sosiale virksomhetsnettverk: Organisere interaksjon med kunder og partnere for å designe og forbedre produkter og tjenester.

Vi setter sammen team bestående av mennesker med ulik fagprofil og erfaring for å hjelpe våre kunder med å utnytte mulighetene som ligger i sosiale nettverk, og bruke disse nettverkene for å fremme verdiskapning i koordinasjon av prosjekter, innovasjonsledelse, CSR, endringsledelse og så videre.

Vil du vite mer?

Merete GjetangerMerete Gjetanger

Fagansvarlig
Tlf: +47 922 84 801
E-post: merete.gjetanger@soprasteria.com