Personvern (GDPR)

Personvern handler om å gi alle borgere kontroll over hvordan våre personopplysninger brukes.

EUs personvernforordning (GDPR) og personopplysningsloven i Norge skal styrke tilliten vår til digitale tjenester. Regelverket legger større ansvar hos virksomheter til å behandle personopplysninger forsvarlig og med et godt personvern. I tillegg har vi som borgere en rekke rettigheter som skal sikre kontroll over egne personopplysninger.

Slik sikrer du godt personvern

Personopplysningsloven og GDPR krever nye måter å tenke på, nye måter å jobbe på og helt ny kunnskap. Utfordringen ligger i balansen mellom det juridiske og det teknologiske. Denne balansen er vi i Sopra Steria sterke på.

Vi følger prinsippet om innebygget personvern, også kjent som Security and Privacy by Design. Innebygget personvern innebærer å følge de grunnleggende personvernprinsippene:

  • Virksomheten er ansvarlig for å følge personvernregelverket
  • Virksomheten skal bruke opplysningene ut fra et tydelig, spesifikt og legitimt formål
  • Behandlingen skal være lovlig, rettferdig og åpen for borgeren
  • Behandlingen skal ha integritet og fortrolighet, for å unngå skader eller tap
  • Opplysningene skal være relevante og begrenset til det som er nødvendig for formålet
  • Opplysningene skal være så korrekte og oppdaterte som mulig
  • Opplysningene skal ikke lagres lengre enn det som er nødvendig for formålet

Slik jobber du helhetlig med personvern og GDPR

Mange virksomheter har gjort gode tiltak, men trenger mer helhetlige måter å jobbe med personvern. Våre fagressurser hjelper deg gjennom tre trinn:

  • Tenk – kartlegg gapet mellom nåsituasjonen og der dere bør være
  • Bygg – vi designer, utvikler og bistår med å implementere et rammeverk for personvernregelverket ut fra gapet og ambisjonene i virksomheten
  • Tilpass – vi tilpasser rammeverket etter deres behov

Hvorfor velge oss?

Sopra Steria har et unikt kompetansemiljø på personvern og GDPR. Vi kombinerer vår forståelse for det juridiske, teknologiske og forretningen.

Nye personvernregler gir nye forretningsmuligheter

Les blogginnlegget

ippa gold member

Sopra Steria er medlem av organisasjonen International Association of Privacy Professionals (IAPP)

Vil du vite mer?

Lillian RøstadLillian Røstad

Director Business Consulting, Scandinavia
Tlf: +47 994 00 628
E-post: lillian.rostad@soprasteria.com