Mobilitet

Sopra Steria har tjenester som tar for seg hele livssyklusen innenfor mobile tjenester: innovasjon, strategi, ergonomi og brukertilpasning, forretningsstøtte, integrasjon av programvarepakker, design, utvikling, utrulling, vedlikehold og oppfølging av applikasjoner.

Skytjenester, utvidet virkelighet (agumented reality) og kontaktløse tilkoblinger er blant de mange innovasjoner som mobilitet har bidratt til vår hverdag.

Vi integrerer alle disse innovative teknologiene for å oppnå følgende:

 • En oppdatert brukeropplevelse gjennom tilpasning til nye bruksmønstre.
 • Optimalisering av mobile arbeidsflater gjennom Bring Your Own Device, Choose Your Own Device og Corporate-Owned Personally-Enabled.
 • Mobil forvaltning av på-stedet intervensjoner: GPS , mobil analyseverktøy, tilgang til bedriftens retningslinjer

Vi kombinerer en innovativ designtilnærming med solid teknologisk ekspertise for å møte de utfordringene som ny bruk fører med seg:

 • Redesign av prosesser for å kunne nyttiggjøre seg muligheten som ligger i nye medier
 • Avansert digitalisering gjennom mobile terminaler
 • Integrasjon mellom mobilitet og informasjonssystemer: arkitektur, synkronisering og lignende.
 • Fragmentering av mobile terminaler
 • Multi-kanal og organisasjonsutvikling
 • App store-modell for bedrifter
 • Industrialisering av mobile prosjekter
 • Mobil applikasjonsplattform for bedriften
 • Mobil test-plattform

For å hjelpe våre kunder raskere gjennom den digitale omstillingen, tilbyr vi en mobil løsning for intervention management og field service management, som inkluderer vår ekspertise på GIS (geografiske informasjonssystemer).

Vi bruker også Movalys MDK (Mobil Development Kit), vår multi-OS-plattform, for å akselerere og standardisere utviklingen av mobile tjenester.

Vil du vite mer?

atle_ronningen_120x120Atle Rønningen

Director, Infrastructure Management
Tlf: +47 976 13 183
E-post: atle.ronningen@soprasteria.com