Enterprise resource planning

Raske endringer eksternt krever god styring og kontroll internt. Tidligere kunne endringer planlegges i god tid, men i den nye digitale hverdagen er det kundene som setter premissene for hvor raskt endringer må gjøres.

Effektiv virksomhetsstyring krever at ledelsen har riktig og relevant styringsinformasjon. Overordnede mål må konsistent være brutt ned på de ulike nivåene i organisasjonen, med tydelig definert ansvar og myndighet. Styringsprosessene må være helhetlige, effektive og støttet av riktig bruk av teknologi.

Vi tilbyr følgende tjenester innenfor dette området:

Hvorfor velge oss?

Sopra Steria kan bistå med å identifisere hvilken styringsinformasjon som er relevant for den nye digitale hverdagen. Med over 140 rådgivere kan vi bistå med å etablere transparente styringsprosesser understøttet av teknologiske løsninger som sikrer presise data og et effektivt beslutningsgrunnlag.

Sopra Steria forstår hvordan teknologi påvirker prosesser og organisasjon. Vi vet hvordan IT kan utnyttes for å hente nødvendig styringsinformasjon, og hvordan datadrevet innsikt kan anvendes for å ta bedre, faktabaserte beslutninger.

Vår unike delingskultur sikrer kompetanseoverføring til kundene våre. Vi jobber tett med kundene og står skulder ved skulder sammen for å implementere vedtatte mål og planer i organisasjonen.

Har du spørsmål?

ola_holm_120x120Ola Holm

Director Digital Top Solution
Tlf: +47 994 92 884
E-post: olah@soprasteria.com