Cyber Security

Cyber security er en absolutt prioritet for virksomheter i den digitale verden.

Sopra Steria hjelper virksomheter til å utmerke seg innen cyber security og skape digital tillit for å beskytte virksomhetenes sensitive opplysninger og øke farten på den digitale utviklingen.

Med mer enn 700 sikkerhetseksperter over hele Europa og i våre sentre for cyber security, forvalter vi en menneskelig, teknologisk og industriell styrke i verdensklasse.

Dekker hele ditt behov

Vårt samlede tilbud dekker hele livssyklusen innen informasjonssikkerhet:

  • Consulting: Styringssystemer og risikostyring, revisjoner og etterlevelse av lover og krav, hendelseshåndtering og kontinuitet.
  • Integrasjon av sikkerhetsløsninger i samsvar med forretningsprosesser: Digital Identity and Access Management (IAM), Public Key Infrastructure (PKI), Data Loss Protection (DLP), Cloud Security og mobilitet.
  • Managed security services: Tjenestespeker fra Security Operations Centre (SOC)-tjenester til identifisering av Advanced Persistent Threats (APT) og krisehåndtering, basert på en Managed Security Service Provider (MSSP)- modell.

Vi plasserer våre klienter, deres markeder og deres interessenter i sentrum av vår tilnærming.

Vi kombinerer forretnings- og bransjeekspertise med avanserte, innovative kapabiliteter, i partnerskap med anerkjente forskningssentre, for å beskytte store økonomiske aktører. Mer generelt bidrar vi til å sikre høyt kritiske nettverk, eksempelvis for luftfart med Box@PME-løsningen, innenfor rammeverket til Albatros-programet.

Som en ansvarlig aktør støtter Sopra Steria utvikling, inkludert profesjonalisering, av bransjen Cyber security. Vi søker en effektiv og bærekraftig tilnærming til sikkerhetsutfordringene i cyberspace.

Vil du vite mer?

Lillian RøstadLillian Røstad

Head of Information Security
Tlf: +47 994 00 628
E-post: lillian.rostad@soprasteria.com