Stor skatteavtale til Steria

21 Nov 2013

Oslo: Skatteetaten har undertegnet to omfattende rammeavtaler med Steria. – Vi er inne på totalt fem områder. Avtalene har en anslått verdi på rundt 250 millioner kroner, sier kundeansvarlig Mona Vestum.

De to rammeavtalene gjelder rådgivningstjenester og Java-systemutvikling.  Leveransene vil dekke Skatteetatens primære behov for konsulentbistand og bidra til en storstilt modernisering av systemporteføljen.

– Vi valgte Steria for å få tilgang på både kapasitet og den rette fagkompetansen. Derfor gleder vi oss til å komme i gang med samarbeidet, sier Inga Bolstad, direktør i Skatteetatens IT- og servicepartner.

– Signal til markedet
– Dette er to svært prestisjefylte og viktige avtaler for Steria. Vi er den aktøren i markedet som er inne på flest områder i de to rammeavtalene med Skatteetaten. Det sender et tydelig signal til markedet om den bredden og faglige kompetansen vi har på huset. Arkitekur, integrasjon, infrastruktur, brukskvalitet og systemutvikling er alle områder hvor vi satser stort, sier Vestum i Steria.

De to avtalene har en varighet på to år, og kan forlenges med ytterligere to år. Vestum forteller at det er umulig å sette en sikker verdi på en rammeavtale, men at de to avtalene erfaringsmessig har et oppdragspotensial på omkring 250 millioner kroner for Steria.

Ingen underleverandører
Vestum understreker at Steria har vunnet fram i konkurransen uten underleverandører på avtalene. – Alle områdene vi er inne på er del av vår kjernevirksomhet. Vi har robuste fagmiljøer og har ikke hatt behov for å ta med oss andre selskaper inn. Det betyr at kunden får bedre oversikt, samtidig som vi har full kontroll over leveransene, sier hun.

Foruten Java-avtalen har Steria kvalifisert seg for fire av områdene på rammeavtalen om rådgivningstjenester.

– Ett av våre største tjenesteområder i Steria er å skreddersy virksomhetskritiske systemer, ofte med kompleks integrering mellom interne og eksterne løsninger. Brukervennlighet står sentralt i alle våre prosjekter, og vi baserer oss på velprøvde metoder og konsepter innen infrastruktur og drift. Dette vil komme godt med når vi går i gang med leveranser på de to rammeavtalene, sier Vestum.

Hun forteller at Skatteetaten har vært en viktig kunde for Steria i mange år. – De har et stort og profesjonellt fagmiljø som vi er stolte over å være en del av. Vi ser fram til å bidra ytterligere i den videre verdiskapningen. 

Pressekontakt

kbe_120x120Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør
tlf: +47 970 28 616
E-post: kristin.blix-elton@soprasteria.com