Steria topper miljøliste igjen

Oslo: For andre år på rad får Steria toppkarakteren 100A på en høythengende internasjonal miljørangering.

– At vi får denne toppkarakteren to år på rad er ingen tilfeldighet. Samfunnsansvar gjennomsyrer alle ledd i organisasjonen vår, og ligger forankret i de valgene vi tar og de tjenestene vi leverer hver dag. Dette er ikke et resultat av et skippertak, men noe vi har jobbet lenge og målbevisst for å oppnå, sier Solfrid Skilbrigt, direktør for samfunnsansvar i Steria-konsernet.

CDP, som tidligere het Carbon Disclosure Project, står bak verdens eneste globale system der både selskaper og byer kan måle, rapportere og dele miljøinformasjon. Karakteren måler både arbeid med å redusere utslipp samt hvor åpent et selskap er med å dele miljøinformasjon med omverden.

Bærekraftskomité og grønne ambassadører
Solfrid Skilbrigt forteller at Steria har opprettet en egen bærekraftskomité som rekker over hele virksomheten, både i Norge og internasjonalt. Et lag med grønne ambassadører sørger for at vedtatte miljømål følges opp i det daglige arbeidet. Steria har også utviklet en portefølje med særlig miljøvennlige it-tjenester: ”IT for Green”.

Administrerende direktør i CDP, Paul Simpson, er imponert over Sterias bærekraftfokus.

– Steria har nå fått sin andre 100A-karakter av oss. Dette bekrefter Sterias posisjon som et ledende selskap i å gjennomføre klimatiltak, sier Simpson. Han forteller at over 4700 bedrifter over hele verden ble målt i år. Bare 29 fikk den aller høyeste karakteren, 100A.

Mellom 2008 og 2013 reduserte Steria klimagassutslippene sine med 38 prosent per ansatt. Siden 2010 har selskapet vært karbonnøytralt på forretningsreiser på bakken og i luften. Tidligere i høst ble Steria et av de første selskapene i verden som mottok sertifiseringen ”CarbonNeutral Data Centres”. Det innebærer at selskapets 46 datasentre i 13 land nå er karbonnøytrale. Blant disse finner vi tre datasentre i Norge.

Om CDP 
Tidligere kjent somCarbon Disclosure Project. Er en internasjonal not-for-profit-organisasjon som har som mål å motivere virksomheter over hele verden til å redusere sitt klimafotavtrykk. CDP er alene om å tilby et globalt system som lar byer og virksomheter måle, rapportere og styre miljøinformasjon.

Om 100A
100A er en sammenstilling av to toppkarakterer i CDP-målingen ”Climate Change and Environmental Sustainability”. I målingen gis det karakter opp til 100 for rapportering av miljøinformasjon. I tillegg får virksomhetene score opp til A for prestasjon og ytelse. Bare 29 av over 4700 målte virksomheter ble vurdert til 100A i 2014.

Pressekontakt

kbe_120x120Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør
tlf: +47 970 28 616
E-post: kristin.blix-elton@soprasteria.com