Ruster Steria for fremtiden

25 Jun 2013

2013 blir det beste av alle Kjell Rustis år som administrerende direktør i Steria. Selv er han mest opptatt av å se fremover. Og selskapets kunder og partnere har mye godt i vente.

– Ja, du må unnskylde!

Kjell Rusti slipper ut et par host. Han er sommerforkjølet og stiller til intervju noe redusert. Men bortsett fra litt rust på stemmebåndene er det lite som tilsier at Steria-lederen ikke er

på høyden. Og fra 23. etasje i postgirobygget, midt i Oslo sentrum, er det symptomatisk nok ikke en mørk sky å se når temaene for samtalen er verdiskaping, endringer i markedet og selskapets fremtid.

Tar fremtiden på forskudd

Og Rusti fester like godt blikket langt ute i horisonten. For hva skal kjennetegne Steria som aktør i 2017 – eller 2020, for den sakens skyld? To små ord: «Trust & Value».

– Å skape verdi for kunden handler om å fortsette å utvikle vår kompetanse innenfor forretningsområdene. Samtidig ser vi at markedet er i endring. Breddetjenester etterspørres i stadig større grad. Vi har som mål å bli kundens «Trusted Transformation Partner», og denne tilliten må vi gjøre oss fortjent til. Dette handler om spisskompetanse, men i stadig større grad også om vår evne til å fremstå som en enhet på tvers av fagmiljøene, sier Rusti, som vil styrke denne overbygningen – «kall den gjerne Steria-modellen» – ytterligere.

– I fremtiden blir den enda viktigere for vår evne til å levere enhetlige og skikkelige løsninger som nyttiggjør hele bredden av vår kompetanse, understreker han.

– Økt verdi – økt tillit. I sum vil vi fremstå som en enda bedre partner som har enda større kraft til å levere det aller viktigste: Økt verdi for kunden.  

Rekordår

Her og nå – i 2013 – kan han glede seg over at Steria allerede foretrekkes som partner av et stort antall oppdragsgivere. Ved inngangen til sommerferien ligger det an til at 2013 blir et rekordår for Steria Norge, med en forventet omsetning på over 1,1 milliard kroner.

– Tjenestene våre er etterspurt. Vi er inne i en rekke omfattende endringsprosesser av stor samfunnsnyttig verdi, konstaterer Rusti. Kundelisten teller blant annet Statnett, Statens vegvesen, Nav og Sykehuspartner. 70 prosent av Sterias kunder hører hjemme i det offentlige.

– Samtidig var oppdraget med å lage et nytt system for informasjonsdeling og arkivtjenester for Leger uten grenser et eksempel på et forholdsvis lite prosjekt som ga kunden stor verdi på kort tid, sier Rusti.

Norske talenter

Når han og en stor del av medarbeiderne tar ferie, er det i visshet om at flere av Norges største talenter står klare til å rykke inn i kontorene.

– 39 studenter skal ha sommerjobb hos oss, og jeg kan her og nå si at de fleste av dem vil få tilbud om jobb hos oss etter endt studium, sier Rusti.

Steria har som mål å rekruttere 235 medarbeidere i løpet av 2013. Ved utgangen av året vil selskapet ha 850 ansatte. Et tall som i løpet av 2014 etter planen skal øke til nærmere 1000.

– Våre kunder er fornøyde med jobben vi utfører. Derfor kommer de tilbake. I tillegg er bransjen som helhet underbemannet. Det er en økende etterspørsel etter konsulenter, sier Rusti.

Full fart forover

I tiden som kommer vil Steria gi ekstra gass for å ta markedsandeler innenfor Business Consulting. Thomas Nordås er ansatt som ny direktør, og 120 nye ansatte er på plass i avdelingen. Målet er å doble antallet innen få år.

– Sterias fremgang bygger på våre lojale og dyktige medarbeidere. Vi har plass til mange flere, og ønsker at selskapet vårt skal være stedet konsulenter foretrekker når de velger arbeidsgiver, sier Rusti, som gleder seg over at selskapet gjennom flere år har ligget helt i tetsjiktet i kåringen «Great Place To Work».

– Selv med nærmere 1000 ansatte må vi ikke bli en upersonlig «maskin». Å vedta overordede strukturer er enkelt, men den viktigste oppgaven er å se hver enkelt og få ham eller henne med på reisen. Dette er og blir en hjørnestein i «The Steria Way», også i 2017.

Pressekontakt

kbe_120x120Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør
tlf: +47 970 28 616
E-post: kristin.blix-elton@soprasteria.com