På innsiden av it-sjefens hode

18 Nov 2013

Nettskyen. Mobilitet. Anskaffelser. Bring Your Own Device. Dette er noe av det vi finner når vi dissekerer it-sjefens hjerne i 2013. Fremst på pannelappen står imidlertid følgende skrevet med store bokstaver: ”BUNNLINJE!” 

Funnene stammer fra undersøkelsen ”It-ledelsens utfordringer”, som Steria arrangerer årlig i samarbeid med Ipsos MMI. Rundt 250 it-sjefer fra store organisasjoner i Norge, Sverige og Danmark har deltatt i undersøkelsen.

Det er ikke egen bunnlinje – altså it-budsjettet – som ligger helt fremst i it-sjefens hode. 31 prosent av de norske it-sjefene i undersøkelsen har faktisk mer penger å rutte med i år enn de hadde i fjor, mens kun 10 prosent melder om kutt. Nei, det er bedriftens bunnlinje det handler om.

Fremtidsrettet teknologiledelse
– Administrerende direktør forventer i stadig større grad at it-investeringer skal styrke bedriftens leveringsdyktighet, konkurranseevne og bunnlinje. En moderne it-avdeling må derfor sitte nærmere bedriftens hjerte og ha såpass romslige rammer at den også kan bidra med konstruktive og fremtidsrettede teknologiske innspill, sier Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria.

I undersøkelsen svarer 59 prosent av de norske it-sjefene at den største utfordringen i 2013 er å oppfylle krav fra forretningssiden. Tendensen er den samme i Danmark. Lindgren tror denne utviklingen er et tegn på at ting går i riktig retning.

– Å knytte teknologi enda nærmere opp mot de forretningskritiske delene av bedriften kan gi et konkurransefortrinn, men det krever at it-sjefen både har oversikt og innflytelse, sier han.

Sparer på drift - shopper applikasjoner
Et annet funn i undersøkelsen er at stadig mindre av it-budsjettet brukes på drift. Trenden er den samme i Sverige, mens hver fjerde danske it-sjef faktisk ikke vet hvor stor andel av it-midlene som går til drift. Lindgren advarer mot å kutte for mye: – Velholdte systemer og solid infrastruktur er nødvendig for å kunne drive igjennom tilpasninger og transformasjoner på en effektiv måte, understreker Lindgren.

Stadig flere norske virksomheter planlegger å anskaffe nye applikasjoner, særlig innen CRM, ERP og arbeidsflyt. I Danmark er det saksbehandling og dokumenthåndtering som gjelder, mens flere svenske it-sjefer må hanskes med nedskjæringer. Dermed er det mer aktuelt for dem å videreutvikle eksisterende løsninger.

Farvel, nettbrettfrykt
It-sjefene lar seg ikke lenger stresse av medarbeidere som tar med egne enheter på jobben. Stadig færre mener nettbrett øker trusselnivået på arbeidsplassen.

– Særlig i Norge satt nettbrettfrykten i lenge, men nå er den på retur. Mye kan tyde på at it-sjefer flest har gitt opp kampen mot Bring Your Own Device, og heller bruker ressurser på egnede sikkerhetstiltak, kommenterer Lindgren i Steria.

Fremtiden i skyen
Hvert år blir it-sjefene i undersøkelsen bedt om å identifisere hva de tror vil ha størst innflytelse på den teknologiske utviklingen de neste to-tre årene. De siste årene har både virtualisering og mobilitet ligget på topp. I år peker et flertall av de norske respondentene opp – mot skyen.

– Cloud Computing gir en rekke fordeler for mange bedrifter og organisasjoner, blant annet i form av større kostnadseffektivitet og mer fleksibilitet. Også her virker sikkerhetsbekymringene å være på vikende front. Det har skjedd en modning siden i fjor, konstaterer Lindgren.

Tekst: Henning Poulsen/Pressenytt
Foto: Hanne Kristine Fjellheim/Steria

Pressekontakt

kbe_120x120Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør
tlf: +47 970 28 616
E-post: kristin.blix-elton@soprasteria.com