Oljeeventyret i Trondheim

05 Dec 2013
 Store funn på feltene Ivar Aasen og Johan Sverdrup gjør at Det norske er i ferd med å bli en betydelig aktør på norsk sokkel. For å unngå voksesmerter spiller IKT en avgjørende rolle.


– Vi er på en fantastisk reise fra å være leteaktør til å bli et fullverdig oljeselskap. Sammen med Steria skal vi nå målet vårt, sier IKT-direktør Lars-Erik Ydstie i Det norske. 

I begynnelsen av 2013 ble det klart at oljeselskapet, som til det daglige bare går under navnet Det norske, hadde signert en kontrakt utenom det vanlige med Steria. I avtalen, som er inngått for opptil ti år, overtar it-konsulentselskapet ansvaret for infrastrukturdrift og forvaltning av over 200 applikasjoner. I tillegg skal Steria bidra med teknisk ekspertise innen industriell it, sikkerhet, samhandling og til anskaffelsesprosjekter. 

– Outsourcingskontrakten med Steria er strategisk viktig for Det norske. IKT er en premissgiver for at selskapet skal lykkes med oppgavene innen  leting, utbygging og produksjon, fastslår Ydstie.

Sjef i åpent landskap

Midt i hjertet av ingeniørbyen Trondheim, et steinkast fra mektige Nidarosdomen, ligger hovedkvarteret til Det norske. Bak den tradisjonstunge fasaden skjuler det seg et svært moderne arbeidsmiljø. Her er ingen cellekontorer – selv administrerende direktør sitter i åpent landskap sammen med geologer, ingeniører, siviløkonomer og regnskapsmedarbeidere, i tillegg til den sju personer sterke IKT-avdelingen, ledet av Ydstie. 

Milepælene står i kø for Det norske. Først utvinning på Ivar Aasen-feltet midt i Nordsjøen, deretter utbygging på det enorme Johan Sverdrup-feltet. Rundt 80 prosent av børsverdien til Det norske stammer trolig fra selskapets eierandeler i Johan Sverdrup. Det er for å realisere disse verdiene at Det norske nå legger på seg i et voldsomt tempo.


Fra supportfunksjon til strategisk støtte

– Da jeg startet i Det norske i 2008 ble it definitivt sett på som en supportfunksjon, en bestiller av driftstjenester. Punktum. Nå har vi en helt annen posisjon. Jeg har vært med på gjennomgående endringer i selskapet, og vi er ikke ferdige. Det er en fantastisk utfordrende reise, sier Ydstie.

Han regner seg som over gjennomsnittet oppdatert på viktige planer og hendelser i selskapet. Det er nok av ting å holde styr på i Det norske. Det er tre letemiljøer spredt rundt i landet – i Trondheim, Harstad og Oslo. De deler de samme dataene, flere hundre terabyte, over en infrastruktur som Steria leverer. 

– Seismiske data utgjør den største lagringsmengden vår. Mengden øker hele tiden, fordi verktøyene utvikler seg og lagrer større datamengder. Dette gir bedre grunnlag for geologene, men større utfordringer for oss på IKT. Vi må sikre geologene den kapasiteten og tilgjengeligheten de trenger. Da er det viktig at vi faktisk forstår applikasjonene som brukes, sier Ydstie.

Unngår milliardsluk

Han får også utnyttet forretningsforståelsen sin når neste fase av letevirksomheten kommer i gang, nemlig boring. 

– En enkelt boreoperasjon kan koste flere hundre millioner kroner. Det er et dyrt hull. Vi leier inn ulike borerigger, plasserer it-utstyr om bord, sørger for lokal lagring og ikke minst samhandling med boreledelse på land, forklarer IKT-direktøren. 

Det er bare to mulige resultater av en prøveboring: tørt eller funn. Ved funn må det avgjøres om det er kommersielt lønnsomt å utvinne. Mange faktorer spiller inn, som oljepris, infrastruktur i området, utbyggingskonsept og oljekvalitet.

Dersom alt stemmer går selskapet over i designfasen, som ender i en utbyggingssøknad (PUD) til Oljedirektoratet. Hvis den blir godkjent venter utføringsfasen. Det er denne fasen Det norske er i på Ivar Aasen-feltet nå. Kontorer etableres i flere verdensdeler for å bidra til bygging av plattform, rørledninger, boligkvarter og andre vitale deler. Her spiller IKT-avdelingen en viktig rolle.

– Vi sitter i en tverrfaglig prosjektgruppe som jobber med design, prosjektstøtte og  forberedelse til drift av denne plattformen. IKT vil være en viktig bidragsyter for å oppfylle selskapets strategier rundt bemanning og effektiv drift. Det er i driftsfasen du henter ut den store gevinsten. Nedetid over en lengre periode utgjør i verste fall titalls millioner i tapt inntjening. Derfor er vi tett på forretningsdelen. Når det skjer feil, og det vil det alltid gjøre, har vi dedikerte ressurser å sette inn, sier IKT-direktøren.


Tillit og frihet

Ydstie innrømmer at han ser på akkurat utbyggingsfasen med skrekkblandet fryd. 

– Her har vi aldri vært før. Nå er vi i ferd med å bygge en oljeplattform. Det er svært utfordrende, fordi vi ikke har erfaring med dette fra før. Også på IT-siden må vi tilegne oss kompetanse etter hvert som vi trenger den. Det er inspirerende å jobbe i et selskap som gir deg mulighet til å utvikle den oljefaglige kompetansen parallelt med selskapets vekst, fremfor det at man kunne hentet en IT-direktør fra et annet oljeselskap som satt på den erfaringen innen de forretningsområdene som Det norske nå er i ferd med å etablere, sier Ydstie.

Sikkerhet er et evig mantra i norsk oljebransje. Konsekvensene av feil kan være enorme, både for miljø, mennesker og verdier. Hos Det norske er også IKT-sikkerhet en viktig del av totalarbeidet med sikkerhet. 

– Når det gjelder infrastruktur- og informasjonssikkerhet sammenligner vi oss med en bank. Vi har satt strenge krav til Steria på disse områdene, og vi har et helt årsverk dedikert til IKT-sikkerhet. Også stabil drift går innunder sikkerhet. Her har vi etablert gode prosesser med Steria. Når vi for eksempel skal gjøre en endring, så har vi en definert prosess som skal sikre at brukerne ikke blir mer påvirket enn nødvendig, sier Ydstie. 

Må ha hjertet i Trondheim
Den viktigste suksessfaktoren for IT-outsourcing er ifølge Ydstie at roller og ansvar mellom kunde og leverandør er tydelig, avklart og forstått av begge parter, og at hver enkelt medarbeider ser verdi i sin egen rolle i dette samspillet. Han kaller Det norske en kunnskapsbedrift, der det er medarbeiderne som skaper verdiene. 

– Vi har sikkert 150-200 IT-leverandører, de fleste leverer produkter i form av applikasjoner, og vi forventer selvsagt ikke at alle har kontor i Trondheim. Men de strategiske partnerne våre, som blant annet leverer brukerstøtte, konsulenttjenester og bransjekompetanse over tid, må være til stede her. For oss handler det om tilgjengelighet og forutsigbarhet. Her ønsker vi å støtte oss på lokale ressurser som kjenner oss godt og som har hjertet sitt i Trøndelag, sier Lars-Erik Ydstie.

Tekst: Henning Poulsen/Pressenytt
Foto: Thor Nielsen

Pressekontakt

kbe_120x120Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør
tlf: +47 970 28 616
E-post: kristin.blix-elton@soprasteria.com