Kompetansesatsing i Forsvaret

18 Dec 2012

Oslo: Forsvaret henter nå inn ekstern HR-kompetanse fra Steria for å tiltrekke, utvikle og beholde rett kompetanse.

Den eksklusive rammeavtalen varer i ett år med opsjon på tre nye år, og har en totalverdi på mellom 12 og 20 millioner kroner, og gjelder både Forsvarets ledelse og de avdelingene som til enhver tid har personellansvar.

– Vi har samarbeidet med Forsvaret i en årrekke, og har inngående kjennskap til forsvarssektoren. Denne erfaringen blir nyttig når vi nå skal støtte Forsvaret i arbeidet med kompetansestyring, sier Ragnhild Hauge, kundeansvarlig i Steria Norge. For å dekke hele tjenesteaspektet innen HR-området har Steria inngått samarbeid med Considium Consulting Group.

Kamp om kompetansen
Forsvaret står overfor flere utfordringer på kompetansefronten, deriblant rask teknologisk utvikling, skiftende operasjonsområder, interne omstillinger og økt konkurranse om arbeidskraft. Dette gjør at organisasjonen beveger seg fra tradisjonell personellforvaltning over til en mer fremtidsrettet satsing på medarbeiderne sett opp mot Forsvarets samlede kompetansebehov.

I tillegg til HR-kontrakten har Forsvaret også inngått en rammeavtale med Steria på strategisk rådgiving. 

 

Pressekontakt

kbe_120x120Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør
tlf: +47 970 28 616
E-post: kristin.blix-elton@soprasteria.com