Vurdering av IT-funksjonen

Digitalisering utfordrer IT-funksjonens evne til å levere verdi. Endrede krav til blant annet selvbetjening og innsyn i systemene medfører et behov for at IT-funksjonen tar en mer aktiv rolle i kundefront og internt blant virksomhetens brukere.

For IT-funksjonen blir det derfor nødvendig å omstille seg for å komme tettere på brukerne og kunne utfordre måten virksomheten leverer tjenester på gjennom smartere bruk av teknologi.

En benchmark av IT-funksjonen vil gi ledelsen en nåsituasjonsbeskrivelse av egen virksomhet og en sammenligning med Sopra Sterias anbefalte praksis innen sju dimensjoner:

  1. Strategi og visjon
  2. Utøvende lederskap
  3. Holdninger til IT-funksjonen
  4. Forretningsmessig IT-ledelse
  5. Strategisk kompetansestyring
  6. Teknologiledelse
  7. Mål og resultatstyring

Rapporten vil gi ledelsen et godt beslutningsgrunnlag for å prioritere tiltak i forbedringsarbeidet.

Dersom den sentrale IT-funksjonen ikke oppdateres i takt med samfunnsutviklingen kan fremvekst av IT-løsninger utenfor IT-avdelingens kontroll, såkalt «skygge-IT» bli resultatet. Konsekvensen er økt kompleksitet og risiko for feil siden slike initiativer ikke er koordinerte, enhetlig styrt og underlagt virksomhetens normale kontrollfunksjoner.

Hvorfor velge oss?

Sopra Steria har med 1300 ansatte et av Norges største fagmiljøer innen IT-transformasjon. Vi samarbeider med Gartner, som har markedets beste oversikt over benchmark data for IT. Sopra Steria kan derfor gjennomføre en evaluering av IT-funksjonen (IT-benchmark) hurtig og gi konkrete forbedringsråd i løpet av hele gjennomføringsperioden, som normalt tar 4 uker.

Vil du vite mer?

ola_holm_120x120Ola Holm

Director Digital Transformation
Tlf: +47 994 92 884
E-post: ola.holm@soprasteria.com