Lykkes med SAP-prosjektet

God prosjektledelse er svært viktig for å lykkes med et SAP-prosjekt. Våre erfarne og kvalifiserte medarbeidere leverer sterke resultater gjennom et velprøvd og fungerende metodeverk, som enkelt kan tilpasses små enkeltoppdrag eller store prosjekter.  

 

Vi leverer: 

  • Programledelse 

  • Prosjektledelse 

  • Kvalitetsstyring og kvalitetsrevisjon av prosjekter 

  • Endringsledelse 

  • Testledelse 

 

Hvorfor velge oss? 

Alle våre prosjektledere har bred kunnskap innen SAP, og er sertifisert blant annet innen PRINCE2 og SAP Activate. 

Miriam-Melby

Vil du vite mer?

Miriam Melby
Manager, SAP
Tlf: +47 938 20 032
E-post: miriam.melby@soprasteria.com