Forvalte og drifte SAP-miljøet 

En stor del av virksomheters IT-relaterte kostnader går med til å holde status quo, og mange har lite igjen til forretningsdrevet innovasjon. Vi legger vekt på å forstå ditt forvaltningsbehov, og tar en helhetlig tilnærming til infrastruktur og drift. Dette legger til rette for verdiskapning hos våre kunder.    

Eksisterende systemer og applikasjoner utgjør store verdier i form av teknologi og kunnskap. Gode prosesser og rammeverk for sikker drift og forvaltning bør kombineres med bred SAP-kompetanse, for å ivareta disse verdiene og hvordan man best kan utnytte dem. 

Vi leverer: 

  • SAP applikasjonsdrift og forvaltning
  • SAP Basis og driftstjenester
  • Løpende support innen alle applikasjonsområder i SAP
  • Tilpasset forvaltningsmodell til hver kunde 

Hvorfor velge oss? 

Vi sørger for en stabil og oppdatert plattformtjeneste på tvers av private og offentlige skytjenester, og tilbyr en gjennomarbeidet og effektiv leveransemodell for SAP applikasjonsforvaltning og driftstjenester. Våre tjenester innen hele spekteret av drift, infrastruktur og applikasjoner, sammen med vårt ledende kompetansemiljø innen SAP, gjør oss til en svært solid og kompetent støttespiller for våre kunder.
 
Siden skytjenester ble vanlig, har en av de største bekymringene vært sikkerhet. Nå ser vi at diskusjonen har gått fra om det er sikkert nok i skyen, til om vi klarer å være sikre nok uten skyløsninger.

Nils-Einar-Nilsen

Vil du vite mer?

Nils Einar Nilsen
Director Applications
Tlf: +47 401 066 00
E-post: nils-einar.nilsen@soprasteria.com