Enterprise Resource Planning

Raske endringer eksternt krever god styring og kontroll internt. Tidligere kunne endringer planlegges i god tid, men i den nye digitale hverdagen er det kundene som setter premissene for hvor raskt endringer må gjøres.

Effektiv virksomhetsstyring krever at ledelsen har riktig og relevant styringsinformasjon. Overordnede mål må konsistent være brutt ned på de ulike nivåene i organisasjonen, med tydelig definert ansvar og myndighet. Man kan klare seg med et enkelt økonomisystem og noen regneark en stund, men ikke lenge. Det skal ikke store transaksjonsvolumet til før jobben med å holde ulike systemer oppdaterte mot hverandre blir nær hovedgeskjeft å regne.

Styringsprosessene må være helhetlige, effektive og støttet av riktig bruk av teknologi. Et godt implementert ERP-system gir deg full støtte i dine kjerneprosesser.

Vi tilbyr følgende tjenester innenfor dette området:

ERP for selskaper i vekst

Har du en organisasjon med vekstambisjoner eller behov for fleksibel selskapsstruktur, så er det av stor betydning at du kan kjøre dine kjerneprosesser uforstyrret, og at du har en kontinuerlig systemstøtte hele veien. Dette gjelder alt fra regnskap og HR til logistikkprosesser og omkringliggende områder.

ERP for grunnleggende prosesser

Sitter du i en verden som er preget av dobbeltregistreringer, asynkrone integrasjoner, ulike brukergrensesnitt og systemer eller andre frustrerende mangler i din støtte i grunnleggende prosesser? Ta kontakt. Du vil sannsynligvis kunne få mye hjelp av et ERP-kompetanse fra Sopra Steria.

Oppgradering av eksisterende SAP-system

Sitter du i dag med en eksisterende SAP-løsning som ikke synes optimal hverken i prosess-støtte eller brukergrensesnitt? Da er det sannsynligvis mye som kan skje med relativt raske grep.

 

Hvorfor velge oss? 

Sopra Steria har mer enn 2800 SAP-spesialister i Europa, og vi har i tillegg en stor, norsk avdeling med svært erfarne konsulenter. Vi kan bistå deg med alle dine behov knyttet til din SAP-løsning.

Vi har fokus på å levere brukervennlige og effektive ERP-løsninger, og benytter den seneste front-end-teknologien for sømløs overgang mellom ulike brukerflater. Sopra Steria tilbyr en helt unik prosess-støtte i vårt SolidForms arbeidsflyt-verktøy. Dette tar digitalisering og prosess-styring til et nytt nivå innen ERP, og brukere vil oppleve stor grad av automatisering og prosess-styring i svært brukervennlig miljø.

Vil du vite mer?

Nils Einar Nilsen
Director Applications
Tlf: +47 401 066 00
E-post: nils-einar.nilsen@soprasteria.com