Robotic Process Automation (RPA)

Robotic Process Automation (RPA) er en naturlig del av virksomheters digitale transformasjon. RPA realiserer raskt gevinster gjennom automatisering av typiske både back-office- og front office-prosesser som består av regelstyrte og repetitive arbeidsoppgaver. Sopra Steria hjelper sine kunder med alle tjenester på veien fra RPA Proof-of-Concept til RPA som virtuell arbeidsstyrke.

Virksomheter i Norge bruker mye ressurser på manuelle arbeidsoppgaver. Dette er som regel en konsekvens av at systemene ikke «snakker sammen». Integrasjon mellom systemer og automatisering av forretningsprosesser er ofte tidkrevende og kostbart. Enten din virksomhet har gamle legacy-systemer, eller om du allerede sitter på et best-of-breed IT-landskap, ser vi at behovet for økt effektivitet, fleksibilitet og produktivitet er stort.

Gevinstrealisering gjennom RPA

RPA, også populært referert til som robotics, effektiviserer repetitive aktiviteter i forretningsprosesser. Dette kan gi opptil 80 prosent kostnadsbesparelse og opptil 90 prosent reduksjon i prosesstid. Det igjen betyr at ansatte får frigjort tid til å fokusere på virksomhetens verdiøkende kjerneoppgaver.                 

RPA gir lønnsomme business case, også på prosesser som tidligere ikke var lønnsomme å automatisere. Implementeringstiden for en automatisert prosess er ofte på under fire uker og ROI overstiger gjerne 400 prosent. Disse egenskapene ved RPA gir din virksomhets prosesser den hastigheten og fleksibiliteten som kreves i morgendagens næringsliv, og er et naturlig ledd i digital transformasjon.

  • 80% kostnadsreduksjon
  • 90% reduksjon i proessgjennomføringstid
  • Frigjort tid - mer tid til verdiøkende arbeid
  • Økt kvalitet - fjerner menneskelige feil
  • Sporbarhet - roboten loggfører alle aktiviteter som gjør compliance lettere
  • Ingen integrasjon - kjører på toppen av eksisterende IT-landskap

Start RPA-reisen nå

For å få full utnyttelse av robotics må virksomheten gjennom en reise fra identifisering av egnede prosesser, gjennom Proof-of-Concept til fullskala RPA-automatisering.

Sopra Steria bistår din virksomhet med å forenkle, akselerere og automatisere prosesser. Sopra Steria har ekspertise både på applikasjonene, prosessene og utvikling av RPA.

Sopra Steria: din RPA-partner

Sopra Steria har landets bredeste kompetanse på IT, innen applikasjoner, sikkerhet, utvikling og drift.  Vi har et tungt teknisk miljø som ikke bare forstår RPA, men også applikasjonene robotene opererer i. Våre konsulenter har lang erfaring med prosesskartlegging og –forbedring. Deres kompetanse sikrer at vi velger de riktige løsningene for hver prosess. Vi sikrer også at nøkkelpersonell sitter igjen med rett kompetanse til å forstå og ha eierskap til løsningen.

Ved å kombinere vår omfattende ekspertise innen prosess, applikasjon og automasjon tilføresvirksomheten de nødvendige elementene for å lykkes med å bygge opp en RPA-organisasjon, samtidig som vi sørger for forvaltning av robotene.

Vil du vite mer?

Ole_EliassenOle Eliassen

Senior Consultant
Tlf: +47 982 95 751
E-post: ole.eliassen@soprasteria.com