Lynskarp x 8: Drevet av data

Hver tirsdag og torsdag mellom 5. og 28. januar, kan du få med deg 8 spennende foredrag fra kl 12-12:30. Vi serverer digitalt, kostnadsfritt, faglig påfyll til lunsj.    

Datadrevet er i tiden, og i hele  januar setter vi søkelyset på hvordan virksomheter kan basere beslutningene sine på data, og bruke innsikt og analyse til å forbedre prosesser og fornye forretningsmodeller. Det gjør vi ved å  invitere deg til digitale halvtimes Lynskarp-foredrag. Du kan melde deg på ett eller flere foredrag på samme påmeldingsside.

Meld deg på

 

Foredragsholderne fra Sopra Steria

Drevet av data_Foredragsholdere

F.v. Christian Mellbye, Hanne Larsen, Torbjørn Larsen, Sunniva Flotiin, Tuva E. Ringheim, Thomas Bergsten

Drevet av data_Foredragsholdere_Del2

Lars Løvlie, Eirik Holgernes, Audun Strøm, Steinar Østmoe, Jørgen Raste og Kjetil Vengstad.

 

5. januar: "Datagovernance – et fundament for å bli datadrevet"

Hvorfor skal vi bry oss, hva kan dette gi oss av merverdi? I en datadrevet virksomhet bør man legge til rette for datadeling ved hjelp av datafrigjøring og datademokratisering for maksimal effekt med tanke på styring og innovasjonskraft.

Data bør frigjøres fra silobaserte fagsystemer, og de delene av organisasjonen som kan ha nytte av dataene, bør få tilgang til dem. Men hva krever dette av organisasjonen i form av prosesser og styring?

Christian Mellbye, Manager Consulting, og Hanne Larsen, direktør IT-strategisk rådgivning, tar for seg temaet i dette foredraget.

Dette foredraget passer alle. 


7. januar: "Du kan ikke installere deg til en smartere business"

Eksponentiell teknologiutvikling og tilgang på enorme mengder data har skapt skyhøye forventninger til verdien av innsikt.  Men verdien for virksomheten og dens kunder/brukere ligger hverken i teknologi eller bedre analyser. Den ligger derimot i virksomhetens evne til å omsette bedre innsikt til økt verdi gjennom kontinuerlig utvikling av praksis, produkter og tjenester.  Det er derfor avgjørende at investeringer i teknologi og data science/engineering kombineres med kontinuerlig utvikling og leveranse av verdiskapende løsninger.  Dette forutsetter en verdifokusert utviklingsagenda og arkitektur-/teknologivalg som støtter og akselererer kunde-/brukernær utvikling. 

Digital Transformation Evangelist i Sopra Steria Torbjørn Larsen inviterer til en spennende halvtime.

Dette foredraget passer uavhengig av bransje, og spesielt ledere og medarbeidere som har interesse for datadrevet virksomhet og verdien av innsikt. Litt teknologiforståelse/-interesse er en fordel. 


12. januar: "Vinn kunden gjennom datadrevet kundeinnsikt"

Har du sikret deg en plass i fremtidens handel? Dagens forbrukere forventer at du kjenner dem godt, og kan tilby nøyaktig det de trenger, når de trenger det. De er utålmodige, illojale og bevisste. Så for å vinne kunden og fremtidige gjenkjøp, må du kunne tilby en sømløs kundereise fra behovet oppstår til varen er mottatt.

Forretningsrådgiver Sunniva Flotiin og konsulent Tuva E. Ringheim forteller mer om hvordan virksomheten din kan lykkes med dette gjennom data.

Dette foredraget er ikke teknisk. Det retter seg spesielt mot handel og service-bransjen. Det er også interessant for offentlige virksomheter som tilbyr en brukertjeneste.


14. januar: "Datadrevet virksomhet - mer enn bare teknologi"

En datadrevet virksomhet er en virksomhet som «baserer beslutningene sine på data, og bruker innsikt til å forbedre prosesser og fornye forretningsmodeller». Hva må dere huske på og hvordan kommer dere i gang? Det handler ikke (bare) om teknologi, det er også viktig å få med seg organisasjonen. Kultur, prosess og kompetanse er viktige pilarer som avgjør hvorvidt virksomheten er i stand til å bli datadrevet. Foredraget gir innsikt i hvordan teknologi gjør dette mulig, samtidig som andre faktorer spiller like stor eller større rolle på veien mot å bli datadrevet.

Seniorrådgiver innen business analytics, Thomas Bergsten, forteller i dette foredraget mer om hvorfor virksomheten bør bli datadrevet, hvordan dere blir det, og at teknologi ikke er løsningen alene.

Foredraget er ikke teknisk og passer ledere, mellomledere, arkitekter, data- og informasjonsfagfolk i alle bransjer.
 

19. januar: "Automatisering av forretningsprosesser ved hjelp av kunstig intelligens"

En datadrevet virksomhet kan skape verdi fra dataene sine på mange måter. Dataene kan brukes til å gi beslutningsstøtte og skape ny innsikt om brukere eller kunder, de kan skape helt nye tjenester eller produkter, men den kanskje mest åpenbare måten å skape gevinst på, er ved å automatisere og effektivisere eksisterende forretningsprosesser. Automatisering av ""enkle"" prosess-steg kan gjøres ved å innføre nye programvareløsninger, robotic process automation (RPA) for enkelte manuelle prosesser, mens andre oppgaver krever en skjønnsmessig vurdering som bare et menneske eller en kunstig intelligens kan utføre. Eksempler på slike oppgaver er evaluering av dokumenter, e-poster eller andre henvendelser, deteksjon av objekter i bilder eller video, eller avanserte prognosemodeller som for eksempel å forutsi fremtidig vedlikeholdsbehov eller etterspørsel etter et produkt eller en tjeneste, blant mye annet.

Lars Løvlie, forretningsutvikler innen kunstig intelligens, setter i denne presentasjonen automatisering av forretningsprosesser i en bredere kontekst. Han forteller også i hvilke tilfeller man virkelig får nytte av kunstig intelligens - som igjen krever tilgang til data av høy kvalitet som tilfredsstiller visse kriterier. Du vil få både høytflyvende og mer "hverdagslige"" eksempler på bruk av kunstig intelligens, og detaljnivået vil bli holdt på et middels teknisk nivå.

Foredraget passer deg dersom du vil forstå helheten og lære noe om hvordan du bruker kunstig intelligens som verktøy for å bli en mer datadrevet virksomhet. Foredraget er noe IT-teknisk, og prosjektledere, avdelingsledere, mellomledere, alle med noe IT-faglig bakgrunn i alle bransjer kan ha spesielt glede av å delta. 


21. januar: "Datadrevne virksomheter krever nye typer infrastruktur- og plattformtjenester" 

Krav til infrastruktur- og plattformtjenester endrer seg sterkt i organisasjoner som modnes mot datadrevne og DevOps-orienterte operasjoner (Mode 2). Hvilken kompetanse kreves i dette landskapet, og hvilke krav stilles til en teknologistack som understøtter team som jobber med data og digitalisering?  

I organisasjoner hvor forretningsverdi leveres primært gjennom kryssfunksjonelle DevOps-team flyttes også mye av infrastruktur- og sikkerhetsansvaret direkte til teamene. De tradisjonelle infrastrukturtjenestene og disiplinene visner, og er kanskje ikke like relevant. Kravene til verktøykassene som støtter kryssfunksjonelle DevOps-team endrer seg betraktelig - og vi må tenke nytt. Data- og integrasjonsplattform og tjenester er ikke svaret alene. Hva mer kreves?  

Forretningseier, skytjenester Eirik Holgernes gir deg innsikt i disse kravene og hvorfor og hvordan man må tenke nytt.  

Foredraget passer best for en teknisk målgruppe, for eksempel IT-ledere (CIO, CTO, driftssjef), samt virksomhets-, løsnings- og tekniske arkitekter i alle bransjer.  


26. januar: "Anonymisering av data"

Åpne data og viderebruk av informasjon fra offentlig sektor er en viktig del av den norske Regjeringens og EUs satsning for å ta ut gevinstene som ligger i digitalisering og de store datamengdene som generes i det offentlige. Deling og bruk av offentlige data skal skape brukervennlige tjenester, og bidra til verdiskaping for næringslivet. Anonymisering av data slik at de ikke lenger kan knyttes til individer, er et viktig virkemiddel for å kunne dele og offentliggjøre data.

Rådgiverne Audun Strøm og Steinar Østmoe forteller om stegene i anonymiseringsprosessen, og hvordan de har gått frem for å teste anonymisering av data i et konkret case.

Foredraget er ikke teknisk, det passer for ledere, prosjektledere og teknikere, personvernansvarlige eller andre som har ansvar for å publisere data, spesielt i offentlig sektor. 


28. januar: "Når informasjonssikkerhet møter informasjonsforvaltning - erfaringer og beste praksis"

Informasjonsmengden øker hver eneste dag, og det er viktig å få kontroll på virksomhetskritisk informasjon. Stadig flere tar i bruk Microsoft 365 til viktige prosesser, og plattformen blir en base for å produsere og lagre informasjon. Det krever bedre kontroll og styring for både sikkerhet og gjenfinning.   

Sopra Steria forener beste praksis fra informasjonssikkerhet med beste praksis for informasjonsforvaltning. Vi bruker ISO 27000-serien som metodisk rammeverk for sikkerhet, samtidig som vi sikrer gjenfinning og forvaltning av informasjonen i Microsoft 365.

Rådgiver innen informasjonssikkerhet Jørgen Raste, og rådgiver innen informasjonsforvaltning Kjetil Vengstad forteller om sine erfaringer med å lage rammeverk for informasjonsklassifikasjon.

Foredraget er ikke teknisk, og passer dem som jobber med informasjonsforvaltning, informasjonssikkerhet og arkiv i alle bransjer.

Velkommen til digital lunsj fra der du er!

Meld deg på

 


Slik foregår det

Våre lynskarpe lunsjer tar for seg et bredt spekter av fag og temaer, og er korte, kostnadsfrie og digitale.

  • Du kan stille spørsmål underveis, og komme i kontakt med foredragsholderen i etterkant om du ønsker det.
  • Du deltar via Microsoft Teams Live Event. Du trenger ikke å ha installert programvare i forkant, men vil motta en lenke på e-post etter at du har meldt deg på, og kan delta gjennom en nettleser.

 

Prosjekter vi har levert

Vi har bidratt med vår kompetanse på dette i en rekke prosjekter, for eksempel:

 

 

Vil du vite mer?
Irene Bruun
Irene Bruun Senior markedskonsulent